Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

Center za okolje in kuturo

03.04.2008
Center za okolje in kulturo je izobraževalna ustanova, ki so jo ustanovili Donboscovi salezijanci. Njeno poslanstvo je oblikovanje inovativne ponudbe ohranjanja naravne eksistenčne osnove in kulturne dediščine. Cilji, ki so si jih postavili v centru, so združeni v želji, da je treba zlasti pri otrocih in mladih spodbujati občutek odgovornosti do prihodnosti. Zanimiva izobraževalna dejavnost poteka na 200 ha velikem samostanskem posestvu, kjer se tako izvaja najobsežnejši projekt ohranjanja ekstenzivnih travišč na Bavarskem. Izobraževalno delo, upravljanje ekosistemov, raziskovalna dejavnost, turizem in kmetijstvo so združeni v celoto in imajo pozitiven učinek na razvoj regije.

Podroben opis posameznih projektov boste našli tukaj...

Kraj, kjer se ukrep izvaja: izobraževanje, varstvo narave, kmetijstvo, turizem
Področje: Benediktbeuern, okraj Bad Tölz (Nemčija)
Začetek: 22.11.1999
Trajanje: Neomejeno, projekt se izvaja od 22. 11. 1988 dalje
Kontaktna oseba: Elisabeth Wölfl, Center za okolje in kulturo
 (Kontaktni naslov)

Zentrum für Umwelt und Kultur

Cilji

Poslanstvo Centra za okolje in kulturo na izobraževalnem področju se navezuje na estetiko ustvarjanja, ki spodbuja v prihodnost in okolje usmerjeno in kulturno ravnanje. Ker živi človek v kompleksnih, stalno spreminjajočih se socialnih, kulturnih in ekoloških mrežah, je cilj izobraževalnega dela razviti sposobnost prepoznavanja celote in medsebojnih vplivov in s tem odgovornega ravnanja v smislu trajnostnega razvoja. Pri tem so še posebno pomembni trajnostna, obzirna raba eksistenčne osnove, odgovorno ravnanje z energijo, spoštovanje narave in ohranjanje kulturne dediščine. Svoje poslanstvo na področju izobraževanja center v praksi že od leta 1992 izvaja na posestvu samostana Benediktbeuern in mokriščih Loisach-Kochelsee, in sicer v obliki dejavnosti, kot so:
• Ohranjanje in razvoj kmetijstva, ki je prilagojeno naravnemu prostoru in naravnim potencialom pokrajine, vključno s strategijami trženja na regionalni ravni;
• ohranjanje edinstvene mokriščne in kulturne pokrajine;
• razbremenitev podnebja z rastišču primernimi vrstami rabe mokrišča;
• razvoj ekoturizma, ki je sprejemljiv za okolje;
• raziskovanje in prenos znanja.

Dejavnosti

V okviru vzorčnega in za Bavarsko edinstvenega projekta renaturacije mokrišč poteka na samostanskem posestvu že dve desetletji okolju prijazna in kraju prilagojena raba tal. Proizvodne oblike, prilagojene pokrajini, v intenzivnem sodelovanju s kmetijstvom zagotavljajo ohranitev enega izmed najdragocenejših bavarskih mokrišč. Izvajajo se še dejavnosti, kot so ekstenzivna raba travnikov in pašnikov, sprememba strukture gozdov, izboljšanje hidrološke funkcije območja, renaturacija visokih barij, ukrepi za zaščito vrst in biotopov. Primeri dejavnosti in projektov: model ohranjanja pokrajine (do leta 2012), projekt za vzpostavitev sodelovanja s kmeti, ki v okviru projekta zagotavljajo košnjo travnikov na območju mokrišč Loisach-Kochelsee, s tem pa prispevajo k ohranjanju lepote pokrajine nizkega barja in doživetij, ki jih ta nudi.
Tölzer Moorachse (od leta 2003) je projekt za sodelovanje pri varstvu mokrišč v okraju Bad Tölz, ki se eno za drugim razprostirajo na območju, velikem okoli 120 km², in so pomembna v deželnem kot tudi državnem pomenu. Z območjem, na katerem leži samostansko posestvo, in z izvajanjem renaturacijskih projektov se je tako izoblikovala platforma, ki je zelo primerna za izobraževalno delo.

Rezultati

Center za okolje in kulturo je postal priznano izobraževalno in kulturno središče na nadregionalni ravni. Vsako leto se izobraževalnih dejavnosti, ki jih organizira center, udeleži okoli 95.000 oseb, kar ima seveda ustrezen vpliv na regijo. Z inovativnim izobraževanjem o temah, kot so narava in okolje, energija, kultura in duhovnost, ter s strokovnimi prireditvami center pomembno prispeva k ozaveščanju ljudi o okoljskih vprašanjih v regiji.  
Spobude za inovativno izobraževanje prenaša center tudi na druge izobraževalne ustanove (šolski projekt „Kloster Schlehdorf“, projekt osnovne šole Benediktbeuern „Bosonoge steze“). Projekti, ki jih izvaja center, so omogočili, da se je ponovno začelo kositi 150 ha senožetnih travnikov na območju mokrišča Loisach-Kochelsee, renaturirano je bilo 380 ha veliko območje visokega barja, ekstenzivno obdelanih 150 ha travišča, na 50 ha gozdnih površin je prišlo do spremembe v drevesni vrsti, saj je namesto smrekovega gozda tukaj danes rastišču primernejši brezov poplavni gozd. S sistemi usmerjanja tokov obiskovalcev in zanimivimi načini obveščanja je nastalo rekreacijsko območje, ki ga zelo cenijo tako domačini kot tudi obiskovalci.

Nosilka/nosilec ukrepa

Nosilec projekta je Center za okolje in kulturo (ZUK). Center je eno od društev, ki so ga leta 1988 ustanovili Donboscovi salezijanci. Njegovi člani so med drugimi organi lokalnih oblasti, kot npr. okrožje Zgornja Bavarska, deželni okraj Bad Tölz-Wolfratshausen, občina Benediktbeuern, salezijanska provinca Don Bosco, Wildbiologische Gesellschaft in samostan Schlehdorf.