Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

CIPRA

Image caption:

Commission Internationale pour la Protection des Alpes

Kaj nas vodi?

Zavzemamo se za Alpe, ker spoštujemo njihovo lepoto in raznovrstnost. S tem življenjskim prostorom se čutimo povezani. CIPRO razumemo kot del Alp: tu je naš življenjski prostor in prostor za preživljanje prostega časa, tu je naša prihodnost, tu želimo delovati. Pri tem se zavedamo pomena Alp za vso Evropo: kot prostora sprostitve za turiste ter kot skladišče življenjsko pomembnih virov kot so voda, gozd in vrstna pestrost. Vse to nas spodbuja, da se doseganja ciljev lotevamo prizadevno in z vizijo.

Kaj želimo?

V središču naših prizadevanj je življenje v Alpah, ki bo tudi za prihodnje generacije privlačno in obetajoče. Sem sodita uravnoteženo naravno ravnovesje in neokrnjena pokrajina, ki pa sta ogrožena. V prepričanju, da je z ekonomskega vidika dolgoročno rentabilno le to, kar je trajnostno tudi v ekološkem in socialnem pogledu, se zavzemamo za tako obliko življenja in gospodarjenja, ki prijazno ravna z naravo in naravnimi viri – da bo alpski vrt v osrčju Evrope lahko še naprej cvetel in uspeval.

Kdo smo ?

CIPRA je nevladna, neodvisna in neprofitna krovna organizacija, ki se od leta 1952 dalje zavzema za varstvo in trajnostni razvoj v Alpah. Z mednarodno pisarno v Lihtenštajnu, predstavniškimi telesi v sedmih alpskih državah ter okoli sto članskimi organizacijami in inštitucijami je CIPRA danes pomembna vsealpska mreža. Zaradi tako široke podpore je v vlogi vodilnega idejnega pobudnika sposobna prispevati k reševanju aktualne problematike in izzivov v smeri trajnostne in ekološke prihodnosti alpskega prostora.
Alpska konvencija, ki je nastala na pobudo CIPRE, je osnovni nagib za naše mišljenje in delovanje. Alpsko konvencijo so leta 1991 kot pravno zavezujočo pogodbo podpisale alpske države in Evropska unija in od takrat dalje jim ta dokument zagotavlja podlago za čezmejno sodelovanje.


Kaj počnemo?

CIPRA komunicira večjezično, informativno in učinkovito s strokovnjaki, politiki, medijskimi ustvarjalci in z vsemi, ki jih Alpe zanimajo.  Obveščamo o zglednih projektih, grajamo spodrsljaje ter predstavljamo inovativne deležnike in deležnice.

CIPRA izvaja pritisk na politiko, gospodarstvo in upravo ter sodeluje v političnih organih. 

CIPRA povezuje ljudi, projekte in organizacije preko jezikovnih, kulturnih, geografskih ter političnih meja. 

CIPRA ukrepa. S svojimi projekti opogumljamo ostale deležnike in deležnice, da tudi oni izvajajo lastne konkretne projekte. 

CIPRA  kot krovna organizacija zastopa ljudi in organizacije, ki za zavzemajo za življenje v Alpah.


Vodila za delovanje
(Stanje: 2004)

Dateien
Type Title
CIPRA Flyer (sl) CIPRA Flyer (sl)

Facebook