Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

O projektu

08.01.2013

Projekt cc.alps se je uradno zaključil konec leta 2012.

Klimawandelcc.alps – Premišljene podnebne strategije

Lahko se pritožujemo nad njimi. Jih podrobno raziskujemo. Lahko jih poskušamo prikazati kot manj ali pa kot bolj pomembne. Le zanikati jih ne moremo: podnebne spremembe so postale resničnost. Opaziti jih je mogoče povsod po svetu, na območju Alp pa so še posebej intenzivne. Naša družba je že začela sprejemati ustrezne ukrepe, da bi se omenjenim podnebnim spremembam prilagodila ali jih vsaj omilila. Snežni topovi, folije za prekrivanje ledenikov, objekti in naprave za varstvo pred snežnimi plazovi, obnovljivi viri energije, pasivne hiše, spodbujanje javnega potniškega prometa idr. – vse to so posredni ali neposredni odzivi na posledice podnebnih sprememb. Kljub temu pa vsi ukrepi vendarle niso v enaki meri usklajeni z naravo, družbo in gospodarstvom. Kakšni so torej učinki teh ukrepov? Ali so le-ti morda za naše okolje in družbo dolgoročno še bolj negativni kot posledice samih podnebnih sprememb?
CIPRA je prepričana, da si tovrstna vprašanja preredko zastavljamo. Ukrepanje je nujno, je pa aktivizem lahko škodljiv. Zato je CIPRA sklenila, da tej temi posveti projekt cc.alps. CIPRA želi prispevati k čim večji usklajenosti ukrepov varstva podnebja z načeli trajnostnega razvoja. Do sprejemanja ukrepov, ki lahko negativno vplivajo na okolje ali družbo, kljub sklicevanju na varstvo podnebja, ne bi smelo prihajati.

Zbiranje, ocenjevanje in širjenje znanja

V začetni fazi je cc.alps zbiral in ocenil že uresničene ukrepe, katerih rezultati so bili v praksi že vidni. V ta namen je skupina mednarodnih strokovnjakov pripravila ustrezno definicijo za področja delovanja in ocenjevalni sistem, na podlagi katerega je mogoče ukrepe varstva podnebja sistematično in čimbolj objektivno oceniti glede na učinke, ki jih ti imajo na naravo, družbo in gospodarstvo. Omenjeno izhodišče CIPRA uporablja pri prizadevanjih za krepitev zavesti javnosti o posledicah podnebnih sprememb na območju Alp. Pri tem opozarja na ukrepe, ki niso v skladu z načeli trajnostnega razvoja, hkrati pa spodbuja tiste ukrepe, ki omenjena načela upoštevajo.

Nagradni natečaj: Podnebje v Alpah ima svojo ceno!

V okviru projekta cc.alps je bil v letu 2008 izveden vsealpski natečaj, na katerem so sodelovale uspešne dejavnosti in projekti s področja varstva podnebja. Prispevke je ocenila mednarodna strokovna žirija in najboljšim podelila sedem nagrad v skupni vrednosti 100.000 evrov. Predstavitve vseh predloženih prispevkov in zmagovalnih projektov si lahko ogledate tukaj

Pilotne regije za uresničevanje znanja v praksi

cc.alps med drugim želi priti do rešitev, ki jih je mogoče neposredno izvajati v praksi. V ta namen je v okviru projekta potekalo sodelovanje s pilotnimi regijami, ki so pripravljene za trajnostno ravnanje s posledicami podnebnih sprememb in ki naj bi tako pokazale, kako se lahko ukrepi varstva podnebja v alpskem prostoru oblikujejo na okolju prijazen način. Nekatere izmed teh regij že sodelujejo v mednarodnem projektu EU Leader. Prednostna področja projekta so mobilnost, energetsko učinkovit turizem in raba obnovljivih virov energije v kmetijstvu. Načrtovano trajanje projekta je tri leta, kar omogoča izvajanje ukrepov, nad njim pa bo tudi že izvedeno opazovanje ("monitoring").

Širjenje znanja

Na podlagi pozitivnih izkušenj projekta Prihodnost v Alpah, ki se je zaključil decembra 2007, CIPRA sedaj v okviru projekta cc.alps javnosti in zainteresiranim ciljnim skupinam omogoča uporabo pridobljenega znanja in praktičnih rešitev. Znanje in izkušnje so na razpolago na delavnicah, srečanjih, v publikacijah ter v obliki elektronskih medijev. Poleg tega lahko deležniki na območju Alp navezujejo nove stike in si med seboj izmenjevajo znanje ter izkušnje. Tako se je npr. 2. in 3. aprila 2009 na podnebni konferenci "Trezna glava v topli gredi" zbralo okoli 200 ljudi. Konferenca je potekla v italijanskem Bolzanu. Podobno je 24. in 25. septembra v švicarskem Crans Montan-u na mednarodni delavnici "Taleči ledeniki pred hišnim pragom - kaj storiti?" sodelovalo 70 ljudi.

Organizacija projekta

CIPRA International pri projektu tesno sodeluje z mednarodno skupino strokovnjakov, aktivnosti v posameznih alpskih državah pa izvajajo nacionalni odbori CIPRE. Projekt cc.alps se je začel februarja leta 2008, financira pa ga švicarski Sklad za naravo MAVA.

Kontaktna oseba