Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

Znak »KlimaHaus / CasaClima«

03.04.2008
Energijsko certificiranje stavb „KlimaHaus/CasaClima/ClimateHouse“ je pravzaprav sinonim za varčevanje z energijo, visoko raven bivalnega udobja in aktivno varstvo podnebja. Projekt Klimahaus temelji na treh stebrih: ozaveščanju javnosti, nadaljnjem izobraževanju in svetovanju. Potrošniku prijazen pregled tako vsestranske teme, kot je varstvo podnebja, na podlagi t.i. klimatske izkaznice v razumljivem jeziku seznanja potrošnike z energijsko učinkovitostjo stavb. V Italiji je bil doslej certifikacijski postopek opravljen za več kot 1000 stavb.

Podroben opis posameznih projektov boste našli tukaj...

Kraj, kjer se ukrep izvaja: zgradbe in naselja, varstvo narave, izobraževanje
Področje: Avtonomne pokrajine Bolzano (IT)
Začetek: 22.02.2002
Kontaktna oseba: Gebhard Platter, KlimaHaus Agentur GmbH (Kontaktni naslov)

CasaClima

Cilji

Projekt Projekt KlimaHaus/CasaClima spodbuja energijsko varčno gradnjo in aktivno bivanje. Prepričljivo dokazuje, kako je mogoče pod vodstvom države pri širšem delu prebivalstva povečati njihovo ozaveščenost o zmanjšanju izpustov CO2 pri stavbah. Pozitivna podoba, ki jo daje objekt z uspešno opravljenim certifikacijskim postopkom KlimaHaus, je že v začetni fazi prepričala investitorje, da so se odločili za energijsko varčen način gradnje. Za uspešno nadaljevanje projekta niso bile potrebne ne finančne spodbude države niti pravne norme. Cilj projekta je to pozitivno podobo še poglabljal in obenem krepil ozaveščenost ljudi o gradnji, ki je prijazna za podnebje. Dolgoročno gledano naj bi se gradbeni standard uporabljal ne le za novogradnje, temveč naj bi se razširil na celoten stanovanjski fond.

Dejavnosti

Certificiranje in označevanje: Ključno področje, s katerim se ukvarja agencija KlimaHaus, je certificiranje stavb. Na podlagi energijske izkaznice je mogoče porabo energije v določeni stavbi prikazati pregledno in razumljivo. Posebej v ta namen razvita programska oprema za vrednotenje se kot referenčna točka danes uporablja za celotno Italijo. Certificiranje in označevanje v skladu s standardom KlimaHaus zagotavlja investitorjem nadzor, ki ga izvaja neodvisni certifikacijski organ in omogoča večjo preglednost nepremičninskega trga. Poklicno in nadaljnje usposabljanje: V okviru nadaljnjega usposabljanja si načrtovalci planerji in drugi deležniki v gradbeništvu pridobivajo strokovno znanje o energijsko varčni in trajnostni gradnji ter o rabi različnih energijskih virov. Svetovanje: Svetovanje v projektni in izvedbeni fazi projektov omogoča izvajanje energijsko varčnih ukrepov.

Rezultati (prihranek CO2)

Od februarja 2002 do junija 2008 je bil certifikacijski postopek v skladu z zahtevami standarda KlimaHaus uspešno opravljen že za več kot 1000 stavb. Uresničeni projekti gradnje podnebju prijaznih hiš pomenijo aktivno varstvo podnebja, saj so zaradi velike energijske učinkovitosti na letni ravni pripomogli prihraniti 6000 ton CO2, kar predstavlja prihranek 3 mio. litrov kurilnega olja (okoli 3 mio. kubičnih metrov zemeljskega plina). Poleg Avtonomne pokrajine Bolzano, kjer je ukrep že pravno zavezujoč, pa so standard Klimahaus že začeli uporabljati tudi v drugih italijanskih pokrajinah in občinah. Za njegovo uporabo se je zanimanje povečalo tudi v drugih državah.

Nosilka/nosilec ukrepa

Projekt so razvili v v Uradu Avtonomne pokrajine Bolzano, pristojnem za preprečevanje onesnaževanja zraka in preprečevanje hrupa. Agencija KlimaHaus razvija projekt neprekinjeno od leta 2006 dalje.

Utemeljitev Žirije

The Climate House Agency works mainly in the field of certification for energy-saving buildings. A dedicated computer programme now provides reference values for the whole of Italy. ... More

Slike

Vrtec Andrian (KlimaHaus A+)
© Matteo Taibon

Mestna hiša St. Lorenzen (KlimaHaus Gold)
© Georg Hofer

Podelitev nagrad
© CIPRA