Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

whatsalp youth

26.04.2017
[Projekt zaključen] V času pouka preživljajo mladi večino časa v zaprtih prostorih. To zdaj poskuša spremeniti novi projekt whatsalp youth, v okviru katerega je učilnica prestavljena v gorsko okolje, učenje pa bo potekalo pod milim nebom.
Image caption:
(c) CIPRA

Mladi večine časa ne preživijo v zaprtih prostorih le v šoli, temveč veliko prostega časa presedijo tudi pred televizijo ali računalnikom. Novi projekt whatsalp youth, ki ga skupaj s CIPRO International in drugimi projektnimi partnerji izvaja Mladinski svet CIPRE, jih zdaj poziva, naj stopijo na prosto.

Mladi iz vseh alpskih držav, ki bodo sodelovali v novem projektu, se bodo sestali v Avstriji, Franciji in Lihtenštajnu, kjer bodo spoznali člane pohodniške skupine whatsalp: Harryja Spiessa in Dominika Siegrista. Junija bodo skupaj odšli na pot in v štirih mesecih prečili alpski lok od Dunaja v Avstriji do Nice v Franciji, pri tem pa beležili spremembe v alpskih regijah. Udeleženci bodo nekaj etap prehodili skupaj, kar bo priložnost za izmenjavo informacij in izkušenj o temah, kot so okolje, alpska kultura in medsebojna komunikacija. Zaprte prostore, v katerih ponavadi potekajo delavnice, bo zamenjala odprta, slikovita alpska pokrajina, učenje pa bo potekalo kar med potjo.

Aktivnosti, ki se bodo zvrstile v okviru srečanj whatsalp, bodo mladi udeleženci pripravljali sami in se pri tem učili, kako oblikovati in izvajati lastne projekte. Osrednjo vlogo ima Mladinski svet CIPRE, saj so njegove članice pristojne za iskanje sodelujočih, organizacijo in izvajanje programa ter poročanje. Sredstva za izvajanje projekta whatsalp youth je zagotovil program EU Erasmus+.

www.cipra.org/sl/cipra/o-nas/organi-in-ljudje/mladinski-svet

Partner

  • Mladinski svet CIPRE
  • AlpenIntensiv
  • Alpine First
  • CIPRA Francija
  • Mladi za Alpe
  • Alpenfreude

whatsalp

Kako so se Alpe spremenile v zadnjih 25 letih in kako bomo obvladovali velike izzive, ki jih prinaša prihodnji razvoj, so vprašanja, na katera bo pohodniška skupina whatsalp iskala odgovore na prečenju Alp od Dunaja v Avstriji do Nice v Franciji. Na štirimesečnem potovanju bodo udeleženci popisovali tako lepote alpskega sveta kakor tudi njegovo uničenje. Popisano stanje alpske regije bo primerjano z rezultati planinskega pohoda TransALPedes, ki je na isti poti potekala leta 1992. Spremembe v Alpah bo tako mogoče ne le spoznati, temveč tudi izkusiti na kraju samem. Skupini whatsalp se lahko seveda priključijo vsi, ki bi jih potovanje zanimalo. www.whatsalp.org (de, en)

Projekti

Zavezani ohranitvi kulturne pokrajine: Ekipa iz Nemčije je organizirala prostovoljno delo na področju ohranjanja kulturne pokrajine v Bavarskih Alpah, saj je želela kmetom zagotoviti pomoč pri obdelovanju zemlje, istočasno pa ozaveščati sodelujoče o visoki ekološki vrednosti, ki jo ima kulturna pokrajina.

Več informacij na: www.cipra.org/de/cipra/deutschland/junges-forum/stimmen-aus-dem-jungen-forum/umweltbildung-kunst-und-almpflege (de), www.cipra.org/de/cipra/deutschland/junges-forum/stimmen-aus-dem-jungen-forum/von-nassen-trockenrasen (de), www.cipra.org/de/cipra/deutschland/junges-forum/whatsalp-youth (de)

 

Vizije za Alpe: Na svoji prvi pohodniški turi po Južnem Tirolskem, organizirani v okviru projekta whatsalp youth, so mladi iz Avstrije posneli film, v njem pa prikazali, kakšen je razvoj alpskega prostora v času podnebnih sprememb in kaj v Alpah doživljajo mladi, katere so njihove vizije in kako si predstavljajo trajnostno življenje.

Film «Call for Alps» : www.youtube.com/watch?v=9bRN1L9NtLc (de) 

 

Raba in varstvo: Na Južnem Tirolskem/IT so se mladi lotili urejanja tematske poti, ki je speljana ob vodi in skozi gozd, njen namen pa je ozaveščati otroke in mlade iz občine Montan (BZ) o rabi in varstvu tamkajšnjih ekosistemov. Tematska pot bo uradno predana v uporabo na začetku leta 2019.

 

Katera pokrajina je domovina? Ekipa projekta je v Lihtenštajnu organizirala srečanje, ki naj bi pri mladih domačinih in mladih, ki so prišli iz drugih predelov Alp, pripomoglo k (ponovni) vzpostavitvi njihovega čuta za domovino in povezanosti s pokrajino. Udeleženci so se odpravili na pohod s krpljami, končni cilj je bila koča, kjer so si skupaj z lokalnimi društvi in združenji izmenjali informacije in izkušnje na temo ohranjanja pokrajine.

 

Raznolikost habitatov: V Franciji je ekipa Des Rives d’Espaces skupaj z Mladinskim svetom CIPRE Francija organizirala delavnico o barvah. Udeleženci so izdelali fotografije, tako da so morali pri tem izpolniti določene naloge oz. pogoje. Svoje izdelke so tudi razstavili. Projekt je pokazal, katere so nove možnosti, da vzpostavimo odnos do našega življenjskega prostora in odkrivamo nove kraje.

Film: www.youtube.com/watch?v=jrrVXesZVTI&t=9s (fr)

 

Izboljšanje stanja gorskih jezer je nuja: V okviru akcije Ogenj v Alpah so se mladi skupaj s strokovnjaki in predstavniki CIPRE Slovenija udeležili strokovne ekskurzije v Triglavski narodni park. Odpravili so se do doline Triglavskih jezer, kjer so pri Dvojnem jezeru s simbolnim prižigom ognja opozorili na perečo problematiko onesnaženih visokogorskih jezer v Sloveniji, v pogovornem večeru pa iskali ustrezne rešitve, s katerimi bi preprečili neustrezno ravnanje. Naslednjega dne so opravili tudi nekaj terenskih meritev, tako da so iz jezera odvzeli vzorce vode in sedimentov. Da bi se s projektom seznanilo čim več ljudi, bodo člani ekipe izdelali razglednice, s katerimi bodo ozaveščali ljudi o pomembnosti ohranjanja in varstva slovenskih visokogorskih jezer.

Film: www.youtube.com/watch?v=_NJ4RR1vjko
Več informacij na: www.cipra.org/sl/cipra/slovenija/aktivnosti-v-teku/ogenj-v-alpah/ogenj-v-alpah-2018www.cipra.org/sl/sporocila-za-medije/prizgali-ogenj-upanja-za-slovenska-gorska-jezera

whatsalp.org

Image caption:

www.whatsalp.org

Follow us

Image caption:

Predstavitev

Image caption: