Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

plan-b: drugačne poti od a do b

03.04.2008
Vorarlberške občine Bregenz, Hard, Kennelbach, Lauterach, Wolfurt in Schwarzach so se med seboj povezale v okviru projekta „plan b“, k sodelovanju pritegnile zunanje partnerje in z usklajenim delovanjem na regionalni ravni sprožile pobudo, da bi v regiji začeli uvajati okolju prijaznejšo mobilnost. Občine so tako sprejele najrazličnejše ukrepe za otroške vrtce, šole, podjetja, javni sektor in prostočasne dejavnosti, katerih cilj je uveljaviti zdravju in podnebju prijazen način potovanja, s tem pa doseči višjo kakovost življenja v regiji.

Podroben opis posameznih projektov boste našli tukaj...

Kraj, kjer se ukrep izvaja: promet in mobilnost
Področje: Vorarlberg – Renska dolina (Avstrija)
Začetek: 01.01.2004
Trajanje: Projekt poteka neprekinjeno od leta 2004 dalje.
Kontaktna oseba: Gerhard Schmid, mprove Team für Kommunikation, gs@mprove.at

plan b

Cilji

Zmanjšanje obsega prometa v regiji in s tem pomembno prispevati k varstvu podnebja,
prispevek h kakovostnejšemu življenju v regiji z ustvarjanjem privlačne ponudbe na področju mobilnosti;
krepitev sodelovanja na regionalni ravni in povezovanja s pomembnimi deležniki;
krepitev zavesti o prednostih, ki jih prinaša trajnostna mobilnost, doseganje dolgoročnega učinka namesto kratkoročnih akcij;  
oblikovanje rešitev, ki bodo uporabne za vse partnerje.

Dejavnosti

Projekt „plan-b“ povezuje mobilnost z drugimi področji (zdravje, prometna varnost in lokalna oskrba) in v upravljanje mobilnosti na regionalni ravni vključuje številne ciljne skupine. Temu primerno raznovrstne so tudi dejavnosti občin. V glavnem se te odvijajo v šolah, vrtcih, podjetjih in javnem sektorju kot tudi pri prostočasnih dejavnostih. Poleg tega so občine, ki sodelujejo pri projektu „plan-b“, pred kratkim začele izvajati projekt "rad plan-b", ki posebno pozornost posveča kolesarskemu prometu.
Pregled dejavnosti: projekt za otroške vrtce (otrocu v avtobusu in na vlaku), šole (Schoolwalker-ji in varnejša pot za naše otroke), podjetja (upravljanje mobilnosti v podjetjih, mreža podjetij in informativni dnevi, javni sektor (usklajevanje in izvajanje skupnih standardov mobilnosti), kolesarjenje (projekt „rad plan-b“), prosti čas (kolesarska oblačila, B-mobiliteta, različne prireditve in akcija Kolesarska pomlad plan-b). Posamezne dejavnosti so podrobneje opisane v projektnem dokumentu o dejavnostih na spletnem naslovu www.mobilplan.at

Rezultati

V okviru projekta plan-b so bile v zadnjih letih izpeljane številne dejavnosti, ki so bile namenjene osveščanju prebivalcev o okolju prijazni mobilnosti. V tem času je bila vzpostavljena upoštevanja vredna mreža, ki jo sestavljajo predstavniki lokalnih skupnosti, javnih prevoznih podjetij, Zvezne dežele Vorarlberg, gospodarske zbornice, šol in vrtcev, gospodarskih in številnih drugih organizacij.
Aktivna vključitev 2500 marljivih „schoolwalkerjev“, 600 otroških vrtcev in okoli 40 podjetij z več tisoč zaposlenimi kaže, da obstajajo zanimive alternative za individualni promet in da lahko vsakdo vsak dan sproti kaj stori zase in okolje. Skupaj s partnerji se v okviru projekta „plan-b“ zmanjšuje obseg prometa v regiji, kar neposredno prispeva k varstvu okolja. Delovanje v okviru projekta pa zahteva tudi sodelovanje, ki bo segalo prek meja drugih občin in se ne bo oziralo na starostno mejo ali strankarsko pripadnost ter bo tudi pokazalo, kako uspešno deluje tovrstno regionalno sodelovanje.

Nosilka/nosilec ukrepa

Občine Hard, Kennelbach, Lauterach, Schwarzach in Wolfurt ter deželno glavno mesto Bregenz.