Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

alpMonitor

16.07.2015
[Projekt zaključen] »Kdor je dobro obveščen, lahko sprejema boljše odločitve.« Ta ugotovitev strnjeno povzema vse, kar želi CIPRA doseči z delovanjem na področju obveščanja in komuniciranja z javnostjo. Reševanja kompleksnih tematik se je treba lotiti poglobljeno, pri čemer pa ni nujno, da so kompleksne tudi rešitve same. A za način, kako to doseči, je treba zagotoviti prevajanje tako med posameznimi alpskimi jeziki kakor tudi prevajanje iz znanstvenega v splošno razumljiv, tj. poljudnoznanstveni jezik, saj za izvajanje v praksi niso odgovorni le strokovnjaki, marveč tudi ljudje iz zelo različnih okolij.
Image caption:

Bogastvo znanja in podatkov o temah, ki vplivajo na prihodnost Alp kot življenjskega prostora ljudi, rastlin in živali, se skriva v raziskovalnih inštitutih in statističnih centrih, prav tako so na voljo ustrezne rešitve. CIPRA se je zato odločila to znanje pripraviti tako, da bo uporabno tudi za širšo javnost: najprej bo podatke zbrala in postavila v širši okvir, nato pa jih bo predstavila in interpretirala. To bo ustvarilo nekakšen sistem monitoringa, v okviru katerega bo mogoče spremljati in ocenjevati stanje Alp. Širjenje pridobljenih rezultatov bo potekalo v različnih oblikah, prilagojeno pa bo vsakokratni referenčni skupini.

Predhodni projekt evalvacije v prihodnost usmerjenih tem in vprašanj se je začel julija, trajal pa bo do decembra 2015. Temu bo sledila raziskava zbranih podatkov in ugotovitev, ki se bodo nato letno posodabljali.

Kontaktna oseba:
Barbara Wülser
odgovorna za področje komunikacije CIPRA International
, tel.:+423 237 53 11

shranjeno pod: CIPRA projekt

alpmonitor.cipra.org

Image caption:

> Na sledi spremembam...

S finančno podporo

Image caption: