Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

Platforma za ekološko omrežje

[Projekt zaključen]

Platforma za ekološko povezanost

Image caption:

Vprašanje povezovanja naravnih habitatov v Alpah ima danes osrednjo vlogo pri uresničevanju naravovarstvenih ciljev v okviru Alpske konvencije. Da bi spodbudila skupno delovanje pri vzpostavljanju vsealpske ekološke mreže, je Alpska konvencija leta 2007 ustanovila platformo za ekološko povezanost.

Platforma, katere cilj je med seboj spojiti zavarovana območja in povezovalne elemente na vsealpski in čezmejni ravni, zagotavlja alpskim državam okvir za izmenjavo izkušenj ter skupno izdelavo metodoloških pristopov in ukrepov in njihovo medsebojno usklajevanje.
Platforma, ki povezuje uradne predstavnike alpskih držav ter strokovnjake, upravljavce zavarovanih območij in člane alpskih ustanov, je pomemben vezni člen med politiko, znanostjo in prakso, obenem pa zagotavlja učinkovito izmenjavo znanja in izkušenj z drugimi mrežami.
V platformi strokovnjaki tesno sodelujejo pri znanstvenem spremljanju procesa uveljavljanja ekološkega povezovanja, projektno usmerjenem izvajanju ter v komunikaciji in odnosih z javnostmi. Nekatere pilotne regije v Alpah so z vzpostavljanjem čezmejne povezanosti že začele, dejavnosti platforme pa njihova prizadevanja podpirajo in še naprej spodbujajo.
CIPRA sodeluje v dejavnostih platforme tako na strateški kot tudi operativni ravni.

shranjeno pod: CIPRA projekt