Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

climalp

[Projekt zaključen]

Energijsko učinkovite hiše iz lesa domačega izvora za prijetno bivalno okolje, varovanje podnebja in regionalno gospodarstvo

Image caption:

Že Sokrat naj bi dejal, da je v idealni hiši pozimi toplo, poleti pa hladno. Da je to uresničljivo v današnjem času tudi brez uporabe klasičnih sistemov za ogrevanje, dokazuje projekt "climalp". Climalp je informativna kampanja, ki jo CIPRA izvaja na celotnem območju Alp in katere osnovni namen je spodbuditi energijsko učinkovito gradnjo in obnavljanje stavb z lesom iz domače regije.

Projekt je tudi pokazal, katere so prednosti in kateri so učinki na oplemenitenje lesno predelovalne verige, ki izhajajo iz uporabe domačega lesa kot goriva in gradbenega materiala. V okviru projekta "climalp" se je CIPRA leta 2004 lotila problematike energijsko učinkovitih hiš na alpskem območju, zgrajenih iz lesa regionalnega izvora. 2014 je posodobila in priredila osnovno poročilo "Trajnostna gradnja in prenova v Alpah" v različnih modulih. Rezultate v štirih jezikih si lahko pogledate tukaj.

Varstvo podnebja in trajnostni regionalni razvoj

Leta 2005 je začela CIPRA na vsealpski ravni izvajati informativno kampanjo, katere namen je ozavestiti ljudi, da nizkoenergijske hiše, zgrajene iz lesa domačega izvora, varujejo podnebje in obenem spodbujajo razvoj domačega gospodarstva. CIPRA s kampanjo prispeva k varovanju podnebja, k trajnostnemu razvoju na območju Alp ter k izvajanju Alpske konvencije in njenih protokolov na področju gorskega gozda in energije.

Akcije na celotnem območju Alp

Da bi javnost na tem področju postala bolj ozaveščena, je bistvenega pomena, da v alpskih državah na to temo izvajajo informativno in projektno delo – to nalogo so prevzeli nacionalni odbori CIPRE, ki zaradi posredovanja in izmenjave znanja organizirajo različne prireditve in strokovne ekskurzije, na katerih se srečujejo arhitekti, načrtovalci prostora, strokovnjaki za gradnjo z lesom in predstavniki lokalnih skupnosti, ki naj bi jih tovrstni dogodki spodbudili k medsebojnemu sodelovanju. Tako nastajajo nove nacionalne mreže, ki so v stikih z mednarodnimi nosilci znanj. Organiziran je že bil velik natečaj za energijsko učinkovite hiše, iskale pa so se tudi možnosti za konkretno sodelovanje z regijami.

Blogs

MountEE (en)

climalp.blogspot.com (fr)

Kontakt

Jakob Dietachmair
Vodja projekta climalp
CIPRA International

+423 237 53 06