Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

Youth Shaping Alpine Municipalities (YSAM)

[Projekt zaključen]
Image caption:
© Idrija

Kako deluje mladinski parlament? Kaj potrebujejo mladi, da bi lahko vplivali na pomembne odločitve v domačih občinah? Kaj pomeni participacija za politiko in upravo? Vključevanje mladih je naloga politikov. Sodelovanje mladih v procesih odločanja predstavlja sklepnik v arkadi trajnostnega razvoja. Trajnost namreč temelji na vodilu, da naj bodo prihodnjim rodovom zagotovljene enake možnosti kot predhodnim generacijam. Občine, ki uresničujejo trajnostno politiko, si prizadevajo, da bi bili mladi v čim večji meri vpeti v postopke načrtovanja in odločanja. Projekt YSAM stremi k temu, da bodo tudi mladi v Alpah deležni merodajnega glasu. 


Premagovati meje, deliti izkušnje
Projekt YSAM – Youth shaping alpine municipalities (Mladi sooblikujejo alpske občine) bo med majem 2014 in oktobrom 2015 povezal sedem vodij programov dela z mladimi, politikov in več kot 20 mladih z območja Alp. Občine, ki bodo sodelovale v projektu, ločijo jezikovne in geografske meje ter različne izkušnje na področju sodelovanja civilne družbe v demokratičnih procesih načrtovanja in odločanja. 


Spodbujanje sodelovanja mladih v Alpah

Ker več glav več ve, bodo partnerji v projektu organizirali medsebojne obiske, v okviru katerih bodo izmenjavali izkušnje in spoznanja ter drug drugega seznanjali z morebitnimi pastmi, z alpskim značajem lastnih občin ter z lokalnim obsegom sodelovanja in načinom vključevanja mladih v procese odločanja. Participacija mladih v demokratičnih procesih je mogoča le, če tako mladi kot politiki drug drugega upoštevajo in si medsebojno zaupajo. Zato projekt YSAM predvideva izmenjave tako med mladimi, kot tudi med župani oziroma županjami in koordinatorji dela z mladimi. Ob koncu projekta bodo odrasli pristojnost odločanja prepustili mladim, slednji pa bodo sami prevzeli odgovornost za uveljavljanje lastnih interesov na lokalni ravni. Ob mreženju in ustrezni podpori pa mladi potrebujejo predvsem ustrezno učno okolje, v okviru katerega se bodo srečevali s praktični primeri uporabe konkretnih mehanizmov sodelovanja v procesih odločanja.

 

>www.alpenstaedte.org/sl/projekti/ysam/

Dateien
Type Title
Priročnik, YSAM Priročnik, YSAM

Predstavitev

Image caption: