Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Trajnostni načini življenja na območju Alp

© Marcel Hagen

Kar pojemo ali zavržemo, kako živimo, se gibljemo … način življenja, ki smo si ga izbrali, vpliva na druge ljudi, naše okolje in podnebje. Namen projekta je spodbujanje trajnostnih načinov življenja in prepoznavanje primerov dobre prakse v Alpah.

Spreminjanje podnebja, naraščajoča poraba naravnih virov in problematika odpadkov ogrožajo naravo in družbo ter postavljajo alpski prostor pred velike izzive. Negativnih učinkov na človeka in okolje ni mogoče rešiti le s tehnično učinkovitostjo in strukturnimi ukrepi, saj izboljšanje energetske učinkovitosti pogosto vnovič izniči prav previsoka poraba (rebound effect). Trajnostni življenjski slog pomeni omejitev porabe materialnih dobrin v celotnem sistemu kakor tudi ustrezno prilagoditev lastnega ravnanja. Le s spremenjenim ravnanjem v smeri trajnostnega načina življenja bo namreč mogoče zmanjšati pritiske na naravne vire ter ohraniti naše ekosisteme in izboljšati njihovo stanje.

Cilji

CIPRA želi s projektom prispevati k doseganju trajnostnih razvojnih ciljev na območju Alp, in sicer tako, da bo spodbujala vzorce trajnostne potrošnje in načine življenjskega sloga v alpskem prostoru, ki temeljijo na kakovostnem življenju prebivalcev Alp:

  • s socialnimi in inovativnimi, trajnostnimi koncepti življenjskega sloga širi o rabi energije in boju proti podnebnim spremembam,
  • kaže, kako je mogoče učinkovito doseči spremembe ravnanja v smeri nizkoogljičnega življenjskega sloga,
  • na celotnem alpskem območju spodbuja razpravo o trajnostnih načinih življenja,
  • prispeva k prehodu na nizkoogljično postfosilno alpsko družbo in gospodarstvo in s tem tudi k uresničevanju trajnostnega cilja 12.

Ukrepi

  • Raziskovanje znanstvenih konceptov,
  • zagotavljanje prepoznavnosti primerov dobre prakse in vodilnih akterjev na tem področju v Alpah,
  • razvijanje prototipov trajnostnega življenjskega sloga,
  • seznanjanje pomembnih političnih organov z doseženimi rezultati.

Projektna partnerka: Irmi Seidl, Švicarski inštitut za raziskovanje gozda, snega in pokrajine (WSL), Birmensdorf, Švica

Trajanje projekta: od avgusta 2018 do junij 2019

Projekt financira nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost (BMU).

Povzetek: Pregled raziskav življenjskega sloga alpskih regij