Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

Trajnostni načini življenja na območju Alp

10.01.2019
[Projekt zaključen] Kar pojemo ali zavržemo, kako živimo, se gibljemo … način življenja, ki smo si ga izbrali, vpliva na druge ljudi, naše okolje in podnebje. Namen projekta je spodbujanje trajnostnih načinov življenja in prepoznavanje primerov dobre prakse v Alpah.
Image caption:
© Marcel Hagen

Spreminjanje podnebja, naraščajoča poraba naravnih virov in problematika odpadkov ogrožajo naravo in družbo ter postavljajo alpski prostor pred velike izzive. Negativnih učinkov na človeka in okolje ni mogoče rešiti le s tehnično učinkovitostjo in strukturnimi ukrepi, saj izboljšanje energetske učinkovitosti pogosto vnovič izniči prav previsoka poraba (rebound effect). Trajnostni življenjski slog pomeni omejitev porabe materialnih dobrin v celotnem sistemu kakor tudi ustrezno prilagoditev lastnega ravnanja. Le s spremenjenim ravnanjem v smeri trajnostnega načina življenja bo namreč mogoče zmanjšati pritiske na naravne vire ter ohraniti naše ekosisteme in izboljšati njihovo stanje.

Cilji

CIPRA želi s projektom prispevati k doseganju trajnostnih razvojnih ciljev na območju Alp, in sicer tako, da bo spodbujala vzorce trajnostne potrošnje in načine življenjskega sloga v alpskem prostoru, ki temeljijo na kakovostnem življenju prebivalcev Alp:

  • s socialnimi in inovativnimi, trajnostnimi koncepti življenjskega sloga širi o rabi energije in boju proti podnebnim spremembam,
  • kaže, kako je mogoče učinkovito doseči spremembe ravnanja v smeri nizkoogljičnega življenjskega sloga,
  • na celotnem alpskem območju spodbuja razpravo o trajnostnih načinih življenja,
  • prispeva k prehodu na nizkoogljično postfosilno alpsko družbo in gospodarstvo in s tem tudi k uresničevanju trajnostnega cilja 12.

Ukrepi

  • Raziskovanje znanstvenih konceptov,
  • zagotavljanje prepoznavnosti primerov dobre prakse in vodilnih akterjev na tem področju v Alpah,
  • razvijanje prototipov trajnostnega življenjskega sloga,
  • seznanjanje pomembnih političnih organov z doseženimi rezultati.

Projektna partnerka: Irmi Seidl, Švicarski inštitut za raziskovanje gozda, snega in pokrajine (WSL), Birmensdorf, Švica

Trajanje projekta: od avgusta 2018 do junij 2019

Projekt financira nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost (BMU).

Povzetek: Pregled raziskav življenjskega sloga alpskih regij