Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Publikacije

 

Tukaj boste našli informacije o naslednjih publikacijah:


Iz naslednje številke (št. 104)

© Christian Baumgartner

Pokrajina kot predmet pogajanj

Med nami in pokrajino obstaja tesna medsebojna povezanost: ljudje zaznamujemo pokrajino s svojim delovanjem, a tudi pokrajina je tista, ki zaznamuje nas. Vanjo so vtisnjeni odnosi, spomini in vizije. Če jih spet odkrijemo in se jih zavemo, lahko pripomorejo k razumevanju, ozaveščanju in trajnostnemu ravnanju s pokrajino, naravo in okoljem. O pokrajini lahko razpravljamo, se prepiramo in se pogajamo.

Spreminjanje pokrajine je postopen, prikrit proces, ki pa mu javnost ne posveča tolikšne pozornosti, kot bi jo gospodarskim krizam ali političnim preobratom, pa vendar ima precejšen vpliv na kakovost našega življenja. V 104. številki revije Alpe na odru, ki bo izšla jeseni 2018, bomo zato poskušali odgovoriti, kako naše zaznavanje pokrajine zaznamuje naše medsebojne odnose in ravnanje z naravo in naravnimi viri na območju Alp.