Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

CIPRA International

Večrazsežnost in raznolikost delovanja

Kako naj poteka uresničevanje varstva Alp v praksi? Od zgoraj, z vladne ravni, ali od spodaj, skupaj z lokalnimi skupnostmi in njihovimi prebivalci? V Mednarodni komisiji za varstvo Alp (CIPRA) smo prepričani, da je pomembno oboje, saj je pobuda za nastanek mednarodne pogodbe, Alpske konvencije, prišla prav iz naših vrst, po drugi strani pa CIPRA še vedno spremlja delovanje lokalnih mrež in spodbuja aktivno udeležbo prebivalstva v postopkih odločanja. Gre torej za dvojno strategijo uresničevanja varstva Alp, ki se ji je uspelo uveljaviti.

„Od zgoraj navzdol“ delujemo tako, da sodelujemo v strokovnih in političnih organih in jim predstavljamo naša stališča. Ta temeljijo na smernicah, ki jih določa Alpska konvencija. Politične odločevalce, med katerimi so tudi ministri in ministrice za okolje alpskih držav, opozarjamo na kritične točke skupaj s predlogi za njihovo reševanje in se zanje zavzemamo tudi v odnosu do javnosti.

„Od spodaj navzgor“ pa delujemo tako, da mesta, občine in pobude civilne družbe podpiramo pri njihovem uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja. Pomembna partnerja za to nalogo sta Omrežje občin „Povezanost v Alpah“ in Društvo „Alpsko mesto leta“.

Ključ do prihodnosti

CIPRA ima svoje korenine v varstvu narave in te ji zagotavljajo stik z realnim življenjem. V CIPRI namenjamo pozornost tudi socialnim, gospodarskim in družbenopolitičnim temam, kot so upravljanje virov, energija in mobilnost, udeležba državljanov v procese sprejemanja odločitev, vprašanja enakosti med spoloma in zadostnosti. V teh se namreč skriva ključ, ki odpira vrata v trajnostno prihodnost. Kot zelo pomembno ocenjujemo tudi vključevanje prihodnjih generacij v javno življenje, saj so prav prihodnje generacije tiste, ki bodo jutri morale uresničevati odločitve, ki jih sprejemamo danes.

Večrazsežnost in raznolikost tem in nalog, s katerimi se ukvarja CIPRA, velja tudi za ekipo sodelavcev in sodelavk CIPRE International, krovnega združenja vseh nacionalnih predstavništev. Na njegovem sedežu v Schaanu v Lihtenštajnu delujejo namreč posamezniki, ki prihajajo iz različnih alpskih držav, govorijo različne materne jezike in so najrazličnejših poklicnih profilov.

Prevajamo in posredujemo med alpskimi jeziki, kulturami in predstavniki različnih področij, kot so uprava, civilna družba, znanost in politika. Prav široko zasnovana mreža nam omogoča, da si lahko pri našem delovanju pomagamo z bogatimi izkušnjami in poglobljenim znanjem v različnih segmentih trajnostnega razvoja v Alpah.

Kontakt

CIPRA International
e-naslov
Kirchstrasse 5, 9494 Schaan
Tel.: +423 237 53 53    Faks: +423 237 53 54

Organizacijska shema

Image caption:

Vodila in statuti

> Več o tem