Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

AlpInnoCT

16.02.2017
[Projekt zaključen] Čezalpski cestni tovorni prevoz ima na Alpe kot življenjski prostor izreden ekološki in socialno-kulturni vpliv. Večina akterjev, npr. špediterji, upravljavci pristanišč, upravni organi ali potrošniki, se negativnih vplivov, kot so emisije snovi v zrak ali emisije hrupa, zaveda in mnogi od njih tudi sami iščejo ustrezne tehnične ali regulativne rešitve.
Image caption:

Alpine Innovation for Combined Transport

Česar doslej ni bilo, je konstruktivni in participativni dialog, ki bi se odvijal med vsemi akterji s celotnega območja Evrope in Alp, saj prav ta lahko pripomore k sodelovanju pri uveljavljanju trajnostnega tovornega prometa na območju Alp in prek njega.

Triletni projekt AlpInnoCT, ki je bil razpisan v okviru Interregovega programa Območje Alp, je poleg tehničnih inovacij zagotovil tudi možnosti za medsektorski dialog med zainteresiranimi stranmi na regionalni, nacionalni in evropski ravni.

Osnovni podatki

  • čas izvajanja projekta: 1. 11. 2016–31. 10. 2019
  • celotna proračunska sredstva: 2.998.272,33 EUR
  • finančna podpora programa Interreg: 2.548.531,48 EUR

Projektni partnerji

Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Inneren, für Bau und Verkehr/DE (LP); Bayernhafen GmbH & Co. KG/DE; Eberl Internationale Speditionen GmbH & Co. KG/DE; TX Logistik AG/DE; Amt der Kärntner Landesregierung/AT; Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie/AT;CIPRA International Lab GmbH/AT; Autorità Portuale di Trieste/IT; Regione autonoma Friuli Venezia Giulia/IT; Consorzio ZAI Interporto Quadrante Europa/IT; Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto-Eurosportello/IT; Accademia Europea Bolzano/IT; Univerza v Mariboru – Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo/SL; Prometni inštitut Ljubljana/SL; Alpen Initiative/CH;

CIPRA Lab GmbH in Alpska iniciativa sta bila v projektu vključena v delovni paket T1 (Combined Transport and Production: Analysis and Basics) in skupaj bila odgovorna za delovni paket T5 (Toolbox of Action/Dialogue Events). Projekt je bil tri leta sofinanciran v okviru programa Interreg območje Alp.

Image caption:

Kontakt

Jakob Dietachmair

Na sledi spremembam

Image caption: