Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

AlpInnoCT

Čezalpski cestni tovorni prevoz ima na Alpe kot življenjski prostor izreden ekološki in socialno-kulturni vpliv. Večina akterjev, npr. špediterji, upravljavci pristanišč, upravni organi ali potrošniki, se negativnih vplivov, kot so emisije snovi v zrak ali emisije hrupa, zaveda in mnogi od njih tudi sami iščejo ustrezne tehnične ali regulativne rešitve.

Alpine Innovation for Combined Transport

Česar doslej ni bilo, je konstruktivni in participativni dialog, ki bi se odvijal med vsemi akterji s celotnega območja Evrope in Alp, saj prav ta lahko pripomore k sodelovanju pri uveljavljanju trajnostnega tovornega prometa na območju Alp in prek njega.

Triletni projekt AlpInnoCT, ki je bil razpisan v okviru Interregovega programa Območje Alp, je poleg tehničnih inovacij zagotovil tudi možnosti za medsektorski dialog med zainteresiranimi stranmi na regionalni, nacionalni in evropski ravni.

Osnovni podatki

  • čas izvajanja projekta: 1. 11. 2016–31. 10. 2019
  • celotna proračunska sredstva: 2.998.272,33 EUR
  • finančna podpora programa Interreg: 2.548.531,48 EUR

Projektni partnerji

Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Inneren, für Bau und Verkehr/DE (LP); Bayernhafen GmbH & Co. KG/DE; Eberl Internationale Speditionen GmbH & Co. KG/DE; TX Logistik AG/DE; Amt der Kärntner Landesregierung/AT; Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie/AT;CIPRA International Lab GmbH/AT; Autorità Portuale di Trieste/IT; Regione autonoma Friuli Venezia Giulia/IT; Consorzio ZAI Interporto Quadrante Europa/IT; Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto-Eurosportello/IT; Accademia Europea Bolzano/IT; Univerza v Mariboru – Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo/SL; Prometni inštitut Ljubljana/SL; Alpen Initiative/CH;

CIPRA Lab GmbH in Alpska iniciativa sta bila v projektu vključena v delovni paket T1 (Combined Transport and Production: Analysis and Basics) in skupaj bila odgovorna za delovni paket T5 (Toolbox of Action/Dialogue Events). Projekt je bil tri leta sofinanciran v okviru programa Interreg območje Alp.

Na sledi spremembam

Kontakt

Jakob Dietachmair