Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

Trajnostni razvoj spodnjega dela porečja reke Salzach

03.04.2008
Sanacija morfologije spodnjega odseka Salzach, mejne reke med Bavarsko in Avstrijo, je za sodobno vodogradnjo velik izziv. Sanacija bi morala zaustaviti nadaljnje poglabljanje rečnega dna, zagotoviti varnost pred poplavami vzdolž reke ter doseči izboljšanje ekoloških razmer v rečnem sistemu in poplavnem gozdu. Izvedba omenjenih ukrepov izhaja iz osnovnega načela, da se v reki vzpostavi novo in trajnostno ravnovesje in da se poiščejo ustrezne ekonomične rešitve.

Podroben opis posameznih projektov boste našli tukaj...

Kraj, kjer se ukrep izvaja: Vodno gospodarstvo, Varstvo pred naravnimi nesrečami, Varstvo narave
Področje: Dežela Berchtesgaden, Salzburg z okolico
Avstrija in Nemčija
Začetek: 01.01.2001
Trajanje: Od 1. 1. 2001 do 2012
Kontaktna oseba: Kerstin Staton, Urad za vodno gospodarstvo Traunstein (Kontaktni naslov)

Untere Salzach

Cilji

Da bi med drugim dosegli boljšo plovnost in določili državno mejo, je bila rečna struga v 19. in 20. stoletju izravnana, njen tok utesnjen, prod pa je zaradi dolinskih pregrad ostajal v zgornjem rečnem toku. Posledica izvedenih ukrepov je bila obsežna poglobitev rečnega dna. S tem se je znižala tudi raven podtalnice, reka pa je bila ločena od rečne loke z vsemi negativnimi posledicami za njen ekosistem. Pričakovati je, da bo prihajalo še do drugih poglobitev, kar lahko med drugim ogrozi obstoječo infrastrukturo in življenje tamkajšnjega prebivalstva.
Pogostejši močni nalivi lahko proces še poslabšajo. Rezultat sanacije bo trajna zaustavitev poglabljanja rečnega dna, zagotovitev protipoplavnega varstva, izboljšanje ekološkega stanja rečnega sistema, prehod režima v novo, naravno ravnovesje in z vidika podnebnih sprememb stabilnejši sistem.

Dejavnosti

Izdelani skupni koncept, ki predvideva zaščito rečnih brežin in mobilnih zapornic v povezavi z „mehkimi brežinami“ ter ponovno priključitvijo stranskih vodotokov, je nastal v sodelovanju s strokovnjakis področja gospodarstva, inženirjev ter z bavarskimi in avstrijskimi upravnimi organi. Posledica interdisciplinarnega in čezmejnega sodelovanja je široka izmenjava izkušenj, ki je omogočila, da so se ukrepi izvajali na znanstveni ravni.
Poseg se je začel konec leta 2006 z izvajanjem varovalnih ukrepov na območju Laufna in Oberndorfa, in sicer z vnašanjem debelozrnatega sedimenta in izvajanjem ukrepov za zaščito nasipa. Trenutno se izvajajo prva groba gradbena dela (zaščita brežin). Takoj ko bo mogoče, se bodo pričela dela za izdelavo prve mobilne zapornice, ureditev mehkih rečnih bregov na več kot 3 km dolgem pasu, povezava stranskih vodotokov naj bi sledila v kratkem. Gradbena dela so dimenzionirana na stoletne vode, vklj. s 15 % na vplive podnebnih sprememb.

Rezultati

Izmenjava izkušenj in na znanstveni podlagi temelječ nadaljnji razvoj hidrotehničnih objektov, ki so se  v praksi obnesli z gospodarskega in ekološkega vidika. Zaščita rečnih brežin je sonaravna rešitev stabiliziranja dna pri prodnatih rekah. Gradacija rečnega dna je bila opravljena s pomočjo mobilnih zapornic rebraste in kotanjaste strukture ter stezo za čolne. Taka izvedba omogoča ekološko kontinuiteto hidrotehničnih objektov.
Zgrajenih zapornice dajejo možnost, da se voda prek starega korita vrne v obrečne loke, s čimer bi stranski rokav reke Salzach ponovno dobil funkcijo stranskih vodotokov, ki spremljajo reko. Ravno tako se je povečala retencijska sposobnost rečne loke in istočasno povečala vrednost biotske raznovrstnosti.

Nosilka/nosilec ukrepa

Dežela Bavarska, ki jo zastopa Vodno gospodarstvo Traunstein v sodelovanju z Zvezno upravo za vodogradnjo Salzburg.