Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

Energijsko učinkovita občina

03.04.2008
Občina Mäder se je s pristopom k Zvezi za podnebje leta 1993 zavezala, da bo do leta 2010 količino izpustov CO2 zmanjšala za polovico. V načrtu za razvoj občine iz leta 1992 je zapisala, da si bo prizadevala postati vzorčna lokalna skupnost na okoljskem področju, kar bo dosegla s sprejetjem svežnja ukrepov. Na natečaju je občina Mäder kandidirala s svojo energetsko zasnovo in letnim poročilom za področje energije, saj želi postati zgled drugim, svoje prebivalce pa prek stalnega obveščanja in drugih spodbud pritegniti k aktivnemu sodelovanju.

Podroben opis posameznih projektov boste našli tukaj...

Kraj, kjer se ukrep izvaja: zgradbe in naselja, oskrba z energijo, promet in mobilnost, prostorsko planiranje
Področje: Občina Mäder (AT)
Začetek: 01.01.1999
Trajanje: Za nedoločen čas (od približno leta 1992 dalje)
Kontaktna oseba: Rainer Siegele, Občina Mäder (Kontaktni naslov)

Mäder

Cilji

Občina je na področju svojega delovanja cilje Zveze za podnebje že dosegla; sedaj gre za to, da tudi prebivalce in druge občine pridobi za zmanjšanje izpustov CO2 in ustvari zanimive spodbude, kar bo v alpskem prostoru omogočilo trajnosten način življenja. V občini Mäder se bodo racionalni rabi energije posvetili tudi v prihodnje; pri vseh odločitvah bodo upoštevali zunanje stroške. Ena od ključnih točk energetske zasnove sta motiviranje in izobraževanje prebivalcev o odgovornem ravnanju z energijo. Iz tega razloga vsebujejo vse štiri letne izdaje revije „Mäderer Usscheall’r“ vsaj en prispevek o varčevanju z energijo in/ali okolju prijazni rabi energije. Poleg tega v občini vsako leto organizirajo vsaj dve prireditvi, povezani z energijo. Prednostni področji sta varčevanje z energijo in zagotavljanje energije iz obnovljivih virov .

Dejavnosti

Poraba energije v občinskih objektih se od leta 1995 beleži mesečno, rezultati se zbirajo v posebni datoteki, kar omogoča učinkovito spremljanje sprememb. Od leta 2002 so zbrani podatki vsakokrat povzeti v obliki poročila o rabi energije; poročilo je predstavljeno tudi javnosti. Občina Mäder je lastnica več objektov in zgradb in skorajda vse so nadpovprečno toplotno izolirane, a kljub temu si – kjer je to mogoče – prizadeva tako za izboljšave obstoječega stanja kot tudi za to, da bi z izdelavo sistema kazalcev (indikatorjev) omogočila lažje spremljanje porabe energije in primerjavo podatkov z drugimi občinami. Prvi tovrstni poskus sta bili priprava bilance CO2 in izdelava kazalnikov za l. 2001; podatki se od takrat dalje redno obnavljajo.

Rezultati (prihranek izpustov CO2)

Pri obnavljanju zgradb se praviloma uporablja tehnologija, ki omogoča optimalne prihranke energije in zagotavlja, da je okoljska škoda kar se da majhna. To načelo se stalno uporablja. V stavbi lokalne osnovne šole so tako zamenjali okenska stekla, konstrukcije z u-vrednostjo 3,00 W/m²K so nadomestile konstrukcije, ki dosegajo u-vrednost 0,50 W/m²K, izolirali so zunanje stene. Prav tako so bila v otroškem vrtcu stekla pri poševni zasteklitvi zamenjana z okenskimi konstrukcijami, ki dosegajo u-vrednost 0,50 W/m²K. Za ogrevanje lokalnega šolskega in kulturnega središča se v več kot 90 % uporablja lesna biomasa. Pri prodaji zemljišč je občina v skladu s smernicami zagotovila popust na ceno zemljišča za energijsko učinkovito gradnjo. Od junija letos občina nabavlja samo zeleno elektriko vorarlberških proizvajalcev ekološke električne energije. Občina je za svoje ravnanje na tem področju že prejela zlato priznanje European Energie Award in s 84 % stopnjo realizacije vodi na seznamu 300 občin, ki so se natečaja udeležile.

Nosilka/nosilec ukrepa

Občina Mäder

Utemeljitev Žirije

Mäder is a model municipality and has been for years. Mäder is a member of the Climate Alliance, participated in the e5 programme and is a member of Alliance in the Alps. From 1987 to 2004, CO2 emissions from its municipal buildings fell from 157 to 57 tons per year. ... More

Slike

Občina Mäder 
Steklena fasada
(© Občina Mäder)

Podelitev nagrad
(© CIPRA)

Ko izkušeni spregovorijo

Župan Rainer Siegele se je pogovarjal s projektno sodelavko cc.alps Serena Rauzi. Več