Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

Alpska konvencija - Razvoj sektorjev zelenega gospodarstva na območju Alp

23.02.2021
[Projekt zaključen] Spodbujati okolju prijaznejšo gospodarsko rast in pri tem upoštevati ekološke meje – zeleno gospodarstvo je nizkoogljično, z viri ravna učinkovito in je socialno vključujoče. Taka oblika gospodarjenja ohranja alpski ekosistem, obenem pa uporablja obstoječi naravni kapital.
Image caption:
(c) blue! GbR Euregio Zugspitze-Wetterstein-Karwendel

Projekt Alpska konvencija - Razvoj sektorjev zelenega gospodarstva na območju Alp si je prizadeval za nadaljnji razvoj alpskega zelenega gospodarstva, pri tem pa svojo pozornost osredotočal na predhodno delo iz projekta Zeleno gospodarstvo na območju Alp in konkretne aktivnosti Alpske konvencije ter jih še nadalje razvija.

Projekt se je posvetil krepitvi regionalnih področij in deležnikov zelenega gospodarstva. Ciljna analiza je zagotavljala pregled najnovejšega razvoja in trendov v različnih sektorjih zelenega gospodarstva kakor tudi obstoječih političnih strategij za njihovo spodbujanje. Zaradi projekta je mogoče bolje razumeti in prepoznati potenciale zelenega gospodarstva v izbranih sektorjih in panogah ter na primeru štirih pilotnih regij pripraviti strategije, kako načela zelenega gospodarstva trajno uveljaviti v alpskem gospodarstvu in družbi. V okviru projekta je bil izdelan dodatni modul, ki ponazarja vplive pandemije covida-19 na zeleno gospodarstvo alpskega prostora, zlasti na štiri pilotne regije.

 

Trajanje projekta: september 2018 – september 2021

 

Rezultati

Raziskovanje in študije analiz o osnovah sektorske obravnave

  • Dokument za razpravo: aktualni razvojni trendi na področju zelenega gospodarstva na območju Alp,
  • vhodni dokument (input paper): ključne gospodarske panoge zelenega gospodarstva in predstavitev njihove medsebojne odvisnosti.

Pilotne regije: razvoj sektorjev zelenega gospodarstva na območju Alp

  • Raziskava gospodarskega razvoja in prihodnje razvojne usmeritve ključnih sektorjev:
    • štirje vhodni dokumenti (input papers) za sektorje kmetijstvo in živilska industrija, turizem, energija in promet,
    • priprava dokumentov s popisom aktualnega stanja in vizija zelenega gospodarstva v pilotnih regijah Soška dolina (Slovenija), Goms (Švica), Diois (Francija), Zugspitze - Wetterstein – Karwendel (Nemčija, Avstrija).
    • Izvedba intervjujev o dejavnikih uspešnosti in ovirah, ki so značilni za posamezno regijo.

Vključevanje ključnih regionalnih deležnikov

Izvedba delavnic v štirih pilotnih regijah

Študija: Vplivi pandemije covida-19 na gospodarstva držav alpskega prostora

 

Projektni partnerji

CIPRA International

blue! advancing european projects

Spatial Foresight Germany

 

Financiranje projekta

Zvezni urad za okolje, Nemčija

Študija: Vplivi pandemije covida-19 na gospodarstva držav alpskega prostora (en)

Kontaktna oseba

Wolfgang Pfefferkorn
vodja projekta, CIPRA International