Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

CIPRA Italija

26.10.2014
Image caption:

Raznovrstnost Alp kot izziv in priložnost

Prepoznavna značilnost italijanskega dela Alp je velika pokrajinska in kulturna pestrost, a tudi številna nasprotja: podeželska obrobna območja, manjše vasi in skoraj neokrnjeni naravni rezervati na eni, gosto poseljene doline, urbana območja in središča množičnega turizma na drugi strani. CIPRA Italija si pri tem prizadeva združiti različne izkušnje in znanja ter jih posredovati različnim življenjskim okoljem z enim samim ciljem: razvijati celostno vizijo za regijo in si prizadevati za kakovost življenja, ki bo upoštevala družbene, gospodarske in ekološke vidike.

Širimo obzorja

Ključna naloga CIPRE Italija je koristno uporabiti znanje in navzočnost članov na lokalni ravni, pa naj gre pri tem za načrtovanje, komunikacijo ali uporabne raziskave. Od svoje ustanovitve leta 1992 si CIPRA Italija kot tradicionalna okoljska organizacija prizadeva tudi za vzpostavitev dialoga z javnimi ustanovami, alpskimi občinami, pokrajinami in ministrstvom za okolje, v prihodnje pa želi svoje področje delovanja še razširiti: okrepiti svoje aktivnosti na področju komuniciranja z javnostjo in sodelovanje z znanstvenoraziskovalnimi ustanovami ter razširiti krog sogovornikov med regionalnimi deležniki in podjetji na gorskih območjih.

Alpe nas potrebujejo

CIPRO Italija sestavljajo velike organizacije, a tudi manjša združenja in javne ustanove, denimo naravni parki. Posamezni člani imajo možnost odločanja in lahko sodelujejo s predložitvijo svojih prošenj, pobud in predlogov. CIPRA Italija si bo še naprej prizadevala za spodbujanje povezovanja med ljudmi v Alpah ter dialoga in izmenjave izkušenj na mednarodni ravni. V prihodnje želi v ta proces v večji meri pritegniti predvsem mlade s ciljem, da bodo imeli enake možnosti kot predhodne generacije in postali da bodo odgovorni državljani, ki se bodo znali dejavno zavzeti za svoj življenjski prostor - Alpe.

> Trenutni člani

> Kontaktni naslov