Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

Podnebne spremembe kot izziv – optimalno varovanje podnebja in prebivalcev z usklajenimi in odločnimi ukrepi

03.04.2008
Podnebne spremembe prinašajo regijam posebne izzive, a tudi posebne priložnosti. Sedaj že lahko uporabljamo tudi regionalne podnebne scenarije. Pričujoči projekt, izveden v okrožju Murau (Štajerska/A), velja za zgöedni primer procesa usklajevanja, pri katerem strokovnjaki na lokalni ravni oblikujejo usklajene in po možnosti učinkovite podnebne strategije.

Podroben opis posameznih projektov boste našli tukaj...

Kraj, kjer se ukrep izvaja: prostorsko načrtovanje, gozdarstvo, kmetijstvo, turizem
Področje: Regija Murau (Zgornja Štajerska/A)
Začetek: 01.08.2007
Trajanje: Od 1. 8. 2007 dalje, projekt bo trajal dve leti.
Kontaktna oseba: Philipp Späth (IFZ) in Josef Bärnthaler, Agencija za energijo Zgornja Štajerska (za 'Energievision Murau')

Herausforderung Klimawandel

Cilji

Ker so obstoječe inštitucije regionalnega razvoja zaradi podnebnih sprememb postavljene pred popolnoma nove izzive (občutek negotovosti, medsebojni vplivi itd.), je treba na novo oblikovati najboljši možni postopek za usklajevanje integriranega seznama ukrepov (dejansko in učinkovito prilagajanje in varstvo podnebja). Pri tem sta nujna medsektorsko usklajevanje in preverjanje prožnosti svežnja ukrepov v različnih scenarijih (glede na podnebje in družbeni razvoj). V projektu se eksperimentira s temi elementi in „šestimi načeli načrtovanja ukrepov“, da bi bilo tako mogoče razviti model, ki bi ga lahko uporabljale podobne regije.

Cilji:
a) spodbuditi plodno razpravo med strokovnjaki in prebivalci Muraua o tem, kako bi se učinkovito in smotrno soočili s tveganji in kako priložnosti izrabili na najboljši možen način;
b) vključitev prenosljivega modela za tovrstne procese razprave na regionalni ravni v mednarodno razpravo.

Dejavnosti

Na območju Muraua poteka več delavnic, na katere so vabljeni deležniki iz regije, da skupaj oblikujejo ustrezne strategije prilagajanja na pričakovane podnebne spremembe v obdobju 2041-2050.  
Proces se je začel na podlagi podnebnih scenarijev, ki so prilagojeni posameznim regijam in temeljijo na regionalnem podnebnem modelu za alpski prostor.  
Najprej je bilo treba preveriti, ali so mednarodni primeri regionalnih procesov (SEERA, AMICA...) morda prenosljivi.
Skupaj z na lokalni ravni odgovornimi strokovnjaki razvijajo v Murauu postopek sektorskega in medsektorskega usklajevanja na podlagi različnih scenarijev (seznam odločnih ukrepov). Postopek izvajajo regionalni strokovnjaki ob pomoči strokovnjakov različnih strokovnih usmeritev (regionalno načrtovanje, modeliranje podnebja, politologija idr.). Prenosljivost izkušenj je predmet kritične razprave z mednarodnimi strokovnjaki.

Rezultati

Potem ko je pretekla manj kot polovica obdobja trajanja projekta in bila organizirana prva delavnica deležnikov v Murauu, smo prišli do prvih ugotovitev:
Za prepoznavanje in pridobivanje relevantnih, kompetentnih in ustreznih udeležencev v tem procesu je odločujoča lokalno že zelo pomembna, uveljavljena in priznana ustanova, ki bo zagotavljala proces, v katerem bo sodelovalo čim večje število ljudi. Znanstvene spodbude (podnebni scenariji) morajo biti na visoki kakovostni ravni in jih je treba zelo skrbno predstaviti javnosti (ravnanje z občutki negotovosti, stopnja natančnosti itd.), saj zadevajo eksistencialne interese deležnikov (turizem, e-gospodarstvo, kmetijstvo...). Najprej je treba ustvariti zaupanja vredne predpogoje za javno razpravo.      
Sestava različnih razprav z različnimi udeleženci (agende, artikulacija interesov itd.) kot tudi moderiranje zahtevata premišljeno ravnanje in poznavanje morebitnih udeležencev.

Nosilka/nosilec ukrepa

IFZ je kompetenčni center za vprašanja s področja oblikovanja socialnih in okolju prijaznih tehnologij in socialnih učnih procesov. Cilj IFZ je raziskati povezave med tehnologijo, znanostjo in družbo in na tej podlagi oblikovati nove pristope k družbenem ravnanju s tehnologijo in podnebnimi spremembami: »ekološka produktivna politika« energija, podnebje idr.