Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

UrbaBio

01.08.2018
[Projekt zaključen] Projekt UrbaBio je namenjen spodbujanju izmenjave izkušenj in primerov dobrih praks s področja spodbujanja biotske raznovrstnosti v mestih med predstavniki in predstavnicami alpskih mest.
Image caption:
(c) Daniele Dalvit

Biotska raznovrstnost je vseprisotna, ne samo v neokrnjeni divjini in na zavarovanih naravnih območjih, marveč tudi v naših mestih – tam, kjer živimo in delamo. 

Tudi mi predstavljamo integralni del biotske raznovrstnosti, ki je v precejšnji meri podvržena vplivom rabe naravnih virov. Celovito ohranjanje biotske raznovrstnosti torej ne temelji le na skrbi za posamezne rastlinske in živalske vrste, temveč zajema tudi vzdrževanje življenjskih prostor (npr. za potrebe oskrbe z vodo ali skrbi za nemoteno delovanje tokokroga hranilnih snovi). Naraščanje mestnega prebivalstva botruje širitvi urbaniziranih območij, praviloma na račun zelenih površin. Strokovnjaki urbane prostore umevajo kot pomembne niše za biotsko raznovrstnost, zato je ključnega pomena, da se ta upošteva v načrtih in procesih upravljanja z urbanimi območji, ne samo zaradi potrebe po ohranjanju, ampak tudi zavoljo osveščanja ljudi o vlogi in pomembnosti biotske raznovrstnosti za vzpostavljanje in krepitev temeljev trajnosti. 

Zato je pomembno, da se vzpostavijo možnosti in platforme – med katere sodi tudi dotični projekt – za mesta, zlasti za »Alpska mesta leta«, prek katerih bodo lahko dostopala do konkretnih in obsežnih informacij o ukrepih za ohranjanje in spodbujanje bitoske raznovrstnosti v urbanih okoljih in vzpostavljanje ustreznih okvirov za uspešno delovanje na omenjenem področju.  

Partnerji v projektu so štiri Alpska mesta leta, Annecy, Belluno, Chambéry in Trento, Društvo Alpsko mesto leta in Mednarodna komisija za zaščito Alp CIPRA. Stroške projekta krijejo nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost, Alpsko mesto leta Annecy ter Društvo Alpsko mesto leta.

Program:

DatumAlspko mesto
25. in 26. september 2018 Belluno/IT (> program/PDF)
20. in 21. maj 2019  Trento/IT (> program/PDF)
21. in 22. junij 2019 Chambéry/F
september 2019 Annecy/F
shranjeno pod: CIPRA projekt, UrbaBio

Final publication

Set of postcards from the four UrbaBio Alpine Towns Annecy, Belluno, Chambéry and Trento.

 Do not hesitate to get in contact with us to get your personal copy!

Kontakt

Magdalena Holzer
Vodja projektov CIPRA International