Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

CIPRA Nemčija

Image caption:

Skupaj za udejanjanje naših načel

Bavarske Alpe ležijo na pragu velikih mest, kot sta München in Augsburg. Temu primeren je močan pritisk na alpsko predgorje in Alpe, ki ga povzroča poselitev, ceste in prostočasne dejavnosti. Spodbujanje biotske raznovrstnosti in sočasno prizadevanje za „kakovostno življenje v Alpah“ je zato skupen cilj članskih organizacij CIPRE Nemčija. Kot krovna organizacija CIPRA Nemčija združuje stališča svojih članic, s tem pa vstopa v dialog z javnostjo, politiko in javno upravo.

Ohranjanje alpske raznolikosti

Skupni cilj CIPRE Nemčija je za prihodnje generacije ohraniti Alpe, kjer bo mogoče kakovostno živeti, obenem pa še vedno piti vodo iz potokov, v naravi opazovati ruševca in planinskega močerada ter uživati pestro domačo hrano. Zato si CIPRA Nemčija prizadeva za sonaravni turizem, ki bo uspešen tudi brez žičniške infrastrukture in snežnih topov. V ta namen spodbuja ideje in projekte, katerih namen je kljubovati podnebnim spremembam, ter si skupaj s članskimi organizacijami prizadeva za zaščito planinskega orla in drugih živalskih vrst na bavarskih zavarovanih območjih in zunaj njih. CIPRA Nemčija zato organizira okrogle mize, na katerih sodelujejo strokovnjaki, politiki, prebivalci in članske organizacije, in se tudi tako zavzema za zdrav razvoj Bavarskih Alp.  

Drobni koraki, veliki cilji

Pomemben cilj CIPRE Nemčija še naprej ostajata Alpska konvencija in njeno izvajanje v praksi. V letih 2015/16 je Nemčija predsedovala Alpski konvenciji, pri tem pa jo je - po svojih zmožnostih  - podpirala tudi CIPRA Nemčija. O tem, da je energetski preobrat mejnik na poti v trajnostni razvoj, ne dvomi nihče več. A nova energetska politika ne sme privesti do tega, da bi bili zaradi nje prizadeti narava in podoba pokrajine. Da se to ne bi zgodilo, da ne bi vsakega potoka izkoriščali za energetske namene in da vetrnice ne bi kvarile najlepših razgledov, se CIPRA Nemčija dejavno vključuje v izvajanje podnebnih projektov in išče dialog s politiko. Ohranjanje vrstno bogatih mešanih gorskih gozdov, zaustavitev izginjanja vrst tudi na zavarovanih območjih – vse to so v prihodnje pomembne naloge, ki bodo zahtevale delovanje CIPRE Nemčija pri izvajanju projektov in programov ter v razpravah. 

 

Leto ustanovitve: 1985

Kontaktni naslov:
Alpenschutzkommission CIPRA Deutschland e.V.
c/o Sektion München des DAV e.V.
Rindermarkt 3
D-80331 München
Tel. +49 89 / 23 23 98 40
de-naslov