Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Financiranje delovanja

Kot nepridobitno ter od političnih strank in verskih skupnosti neodvisno društvo pridobiva CIPRA International sredstva za svoje delovanje iz različnih virov. Največji delež zavzemajo prihodki, pridobljeni v okviru projektov, gre pa za prispevke fundacij, državne podpore ali sredstva iz programov EU. Pomemben delež so tudi prihodki od opravljenih storitve za tretje osebe, npr. za društvo Alpsko mesto leta, za katere je CIPRA prevzela vodenje projektov in izvajanje administrativnih nalog. Finančna podpora Kneževine Lihtenštajn CIPRI omogoča delovanje na področju vsealpskega ozaveščanja prebivalcev o aktualnih temah, povezanih s trajnostnim razvojem. Poleg tega lahko CIPRA v vlogi organizacije s statusom opazovalke posreduje svoje pobude pri Alpski konvenciji in na evropski ravni. Pomemben vir, ki se steka v proračun CIPRE International, so tudi članarine in drugi prihodki. 

Podroben izkaz prihodkov in dohodkov ter bilanco bomo objavili po sprejemu le-teh na seji skupščine delegatov jeseni. Revizijo zaključnega računa in knjigovodskega poslovanja CIPRE International je opravila neodvisna revizijska hiša Grant Thornton Schweiz/Liechtenstein iz Schaana/FL.

Izkaz poslovanja

Bilanca, Poročilo revizijske družbe o revizijskem pregledu poslovanja (review)

Podporniki

LLV Amt für Umwelt, Logo