Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

Prenos znanja na temo sobivanja človeka in volka na območju Alp

[Projekt zaključen] Prenos znanja na področju sobivanja človeka in volka na območju Alp Vračanje velikih zveri v alpski prostor botruje vse večjim konfliktom med najrazličnejšimi akterji. V osrčju razprav je prav volk, ki predstavlja najštevilčnejšo vrsto velikih zveri, tako imenovanih povratnikov v svoje izvorno, sicer naravno okolje. Volk, kot čezmejni selivec in kultivator pokrajine, že od pradavnine spremlja in odmevno vpliva na razvoj družbenih in kulturnih procesov. Mednarodna organizacija za zaščito Alp CIPRA International si je v sklopu predmetnega projekta zadala nalogo spodbuditi izmenjavo različnih izkušenj, pogledov in praks na temo sobivanja človeka in volka ter zbiranje, vrednotenje in posredovanje slednjih po celotnem območju Alp.
Image caption:

Pojem sobivanja se umeva kot skupek obojestranskih procesov prilagajanja med obema vrstama. Volk sledi strategijam, ki mu omogočajo preživetje v naravnemu okolju, ki ga obvladuje človek, medtem ko slednji razvija strategije, s katerimi bi vpričo vrnitve volka na območje Alp lahko uspešno sledil svoji družbeni in kulturni praksi ter zagotavljal donosnost dejavnosti (planšarstvo, ovčjereja, turizem ipd.), ki temeljijo na njej. 

Rezultati:

  • Ustvarjanje pregleda nad dejavnostmi in strategijami v okviru sobivanja človeka in volka v polpreteklosti.  Opredelitev najpomembnejših izkušenj in spoznanj. Opredelitev družbenih, gospodarskih, političnih in ekoloških izzivov, s katerimi bi se bilo v prihodnosti treba poglobljeno soočiti. Opredelitev vrzeli, katerim ponekod doslej ni bilo namenjene dovolj pozornosti.
  • Raziskava, opravljena na Južnem Tirolskem/I, v Franciji, Švici in Avstriji, je opredelila potenciale in izzive za ustanovitev čezmejne pastirske organizacije.
  • Poročilo z ugotovitvami in priporočili za delovanje, relevantnimi za alpski prostor, predvsem pa za območja, kjer se volk v danem trenutku pospešeno širi in ustaljuje.

Na podlagi pridobljenih spoznanje in ugotovitev pa je v pripravi izvedbeni projekt, v katerem bo CIPRA iskala odgovore na vprašanje, kako zagotoviti uspešno komunikacijo v luči konfliktov med volkom in lokalnim prebivalstvom.

Metoda:

Izvedenih je bilo okrog 40 intervjujev s prebivalkami in prebivalci vseh alpskih držav, ki imajo dolgoletne izkušnje s sobivanjem z volkom. V omenjenih intervjujih so bila obravnavana naslednja področja: gospodarstvo, politika in uprava, planšarstvo, ovčjereja, živinoreja, lov in skrb za divjad (praktični vidiki). Projektni partnerji bodo skušali zajeti vse ravni političnega odločanja (lokalna, regionalna in državna – upoštevajoč omejitve v vsakokratni državi).

Trajanje projekta:

Februar 2020 – februar 2021

Projektni partnerji:

CIPRA International, CIPRA Italija, CIPRA Nemčija in CIPRA Francija.

Financiranje:

Projekt finančno podpirajo nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost ter švicarski fundaciji Temperatio in Unaterra.

 

Kontakt

Marion Ebster,
vodja projekta
Email:

shranjeno pod: CIPRA projekt