Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

Alpski dialog

[Projekt zaključen]
Image caption:

Za skupno vizijo prehoda na obnovljive vire energije

Energijski prehod se ne ustavlja pred vrati Alp. Nizkoogljična družba in ukinitev jedrske energije sta del političnega programa vlad alpskih držav. Na občutljivih naravnih območjih v Alpah lahko povečana raba obnovljivih virov energije postane – in ponekod je že postala – vir resnih konfliktov med zadnjimi naravnimi vodotoki na eni in izkoriščanjem vodne energije na drugi strani. Poleg povečane rabe obnovljivih virov energije in njenega vpliva na naravo je treba posebno pozornost posvetiti možnostim za zmanjšanje rabe energije. Zato je zelo pomembna razprava o naslednjih vprašanjih:

  •  kako uspešno preiti v nizkoogljično družbo v Alpah,
  • kakšna je vloga Alp v tem procesu/teh procesih, 
  • kako v proces sprememb vključiti vse zainteresirane strani,
  • kakšno družbo si želimo in
  • koliko energije potrebujemo.

Ker so to vprašanja, ki segajo prek meja ter se nanašajo na celotno alpsko območje in zunaj njega, je želela CIPRA o njih razpravljati z vsemi vpletenimi zainteresiranimi stranmi. V vlogi moderatorke je CIPRA skupno vizijo trajnostnega energijskega prehoda na območju Alp razvijala v obliki „alpskega dialoga“. Prvi korak na poti v alpski dialog je bil že storjen z organizacijo oktobrske delavnice v Luzernu v Švici. Informacije, predstavitve in rezultati delavnice so na voljo TUKAJ. V alpskem dialogu so lahko sodelovali vsi, ki se s problematiko energijskega prehoda ukvarjajo ali so zanj zainteresirane s političnega, ekološkega, ekonomskega ali socialnega vidika.


Več informacij (en)

 

shranjeno pod: CIPRA projekt

Na sledi spremembam

Image caption: