Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

100 % iz regije za regijo – trajnostna oskrba z energijo v dolini Achental

03.04.2008
Namen projekta je zagotoviti zgleden način trajnostne energetske oskrbe in rabe energije na celotnem območju doline Achental. Njegovo geslo je „100 % iz regije za regijo do leta 2020“. Tehnični cilj visoko učinkovite in trajnostne rabe biogenih odpadkov je pri tem vključen v celovito strategijo društva Ekomodel Achental.

Podroben opis posameznih projektov boste našli tukaj...

Kraj, kjer se ukrep izvaja: Oskrba z energijo, Zgradbe in naselja, Izobraževanje, Gozdarstvo
Področje: Achental (Bavarska, Nemčija)
Začetek: 03.03.2005
Trajanje: 2 leti
Kontaktna oseba: Wolfgang Wimmer, Biomassehof Achental GmbH + CoKG (Kontaktni naslov)

Achental

Cilji

Vzpostavitev regionalnih krogotokov in verig ustvarjanja dodane vrednosti za rabo ekoenergijskih virov v zgledni povezavi med zagotavljanjem, obdelavo in porabo. Največja pozornost je posvečena učinkoviti rabi virov, ki bo omogočila, da bodo v regiji leta 2020 regionalni obnovljivi viri energije v celoti zagotavljali potrebe po ogrevalni in električni energiji. Tako visoko učinkovitost bo mogoče doseči s sprejetjem zlasti naslednjih ukrepov:
- Namenski popis, priprava in zagotavljanje vseh ekoenergijskih virov na območju regije;
- optimalna logistika in priprava ob zmanjšanju s tem povezanih izpustov CO2;
- kakovostna ponovna uporaba virov s pomočjo enot za sočasno proizvodnjo toplote in elektrike ter lokalnega distribucijskega omrežja za oskrbo s toploto;
- zmanjšanje potreb po energiji z izvajanjem varčevalnih ukrepov pri porabi toplote in električne energije.
Drugi cilji: povečanje vrednosti turizma, široko zastavljeno osveščanje javnosti o trajnostnem, podnebju prijaznem razvoju regije.

Dejavnosti

- Vzpostavitev intenzivnega sodelovanja med občinami v okviru društva Ekomodel Achental;
- podroben izračun potencialov biomase in potreb po energiji v okviru projekta EU RES-Integration;
- vzpostavitev in začetek obratovanja Centra za predelavo in rabo biomase Achental v okviru društva Ekomodel Achental; oblikovanje in izvajanje prvih ukrepov za zmanjšanje porabe energije, npr. spremenjen način uporabe kotlov v okviru „contracting projects“;    
- energetsko svetovanje za občane; intenzivno delovanje na področju odnosov z javnostmi.

Načrtovani ukrepi:
- Vzpostavitev "foruma za ekoenergijo" z vključevanjem vseh odločilnih deležnikov v regiji;
- ukrepi usposabljanja in izobraževanja za izbrane ciljne skupine (monterji centrale kurjave, gostinci, hotelirji, kmetje, gozdarji) ter za občane, goste in šole;   
- razvoj visoko učinkovite proizvodnje električne energije s pomočjo ORC-sistema z izkoriščanjem toplote v razvejanem lokalnem distribucijskem omrežju za oskrbo s toploto;
- tehnična in ekonomska optimizacija priprave virov biomase regionalnega izvora, npr. sušenje z odpadno toploto;

Rezultati

Načrtovani rezultati izvajanja ukrepov:
- trajnostna raba več kot 80 % virov biomase regionalnega izvora;
- vključenost vseh merodajnih deležnikov, ki se izobražujejo in usposabljajo;
- zmanjšanje stroškov, povezanih z mobiliziranjem biomase, in porabe energije na najnižjo možno raven;
- zaradi energijske samozadostnosti, ki naj bi jo dosegli leta 2020, bo v regiji prihranek CO2 znašal 128.000 ton letno (referenčno leto 2006);
- seznanjanje sosednjih regij in evropske javnosti s projektom prek izobraževalnih dejavnosti, vodenj in odnosov z javnostmi; po pričakovanjih bo v okviru nadaljevalnih projektov mogoče prihraniti še 500.000 ton CO2;
- stroški energije v regiji se bodo zaustavili na ravni iz leta 2007;
- za promocijo regije kot turistične destinacije se v veliki meri uporablja pozitivna podoba ekoenergijske regije.

Nosilka/nosilec ukrepa

Biomassehof Achental GmbH in CoKG, sestrska družba Ökomodell Achental na podlagi javno-zasebnega partnerstva. Biomassehof Achental je center, pristojen za izvajanje vseh ukrepov trajnostne in varčne rabe energije iz domače regije in zanjo.