Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

Narodni park Visoke Ture: Znanstveno središče Narodnega parka Visoke Ture – vremenska kuhinja & podnebni laboratorij

03.04.2008
V znanstvenem središču Narodnega parka Visoke Ture v petih sklopih interaktivno predstavljajo osnovna „vremenska“ načela, na eksperimentalen način posredujejo znanje o vetrovih in oblakih, preučujejo učinke sevanja in temperature ter specifično vlogo Alp pri dogajanju v podnebju na nadregionalni ravni. Predmet obravnav so tudi podnebne spremembe in učinek tople grede, prav tako iščejo možnosti za skupno ukrepanje. Modul je idealna podlaga za „podnebno šolo“ v orgnizaciji in pod vodstvom narodnega parka.

Podroben opis posameznih projektov boste našli tukaj...

Kraj, kjer se ukrep izvaja: Izobraževanje
Področje: Narodni park Visoke Ture (Avstrija)
Začetek: 09.09.2007
Trajanje: Od 9. 9. 2007 dalje za podnebni modul oz. za podnebno šolo zaenkrat l. 2012.
Kontaktna oseba:  Valeria Hochgatterer
Narodni park Visoke Ture
[email protected]

Hohe Tauern

Cilji

Sposobnost opisati, razumeti in pojasniti naravo in pojave v našem okolju je pomemben sestavni del procesa ozaveščanja družbe o nujnosti trajnostnega varstva narave.
Ker prebivalci, favna in flora na območju Narodnega parka Visoke Ture posledice podnebnih sprememb občutijo še posebno izrazito, so se v Znanstvenem središču Narodnega parka Visoke Ture odločili, da bodo zlasti mladim omogočili doživljanje procesov "vremenske kuhinje" na planetu, samostojno raziskovanje in eksperimentiranje. Osveščanje poteka z interaktivnim in neformalnim (sproščenim) učenjem. Učni cilj pri tem ni „vzbujanje strahu in negotovosti“, temveč javnost usposobiti za sprejemanje pravilnih odločitev (kot so npr. odločitve potrošnikov) oz. pri vsakem posamezniku vzbuditi občutek, da lahko tudi on prispeva k omilitvi podnebnih sprememb.

Dejavnosti

Za modul, ki ga je mogoče kadar koli rezervirati, je bila na zunanjem območju središča zgrajena vremenska postaja (ta vključuje internetno povezavo z observatorijem Sonnblick in vremensko postajo Spitzbergen). Udeleženci se lahko na mestu samem seznanijo z vremenskimi razmerami, istočasno pa podnebje razumejo tudi z globalnega vidika. Poskusi, ki so razvrščeni v pet tematskih krogov in obravnavajo elemente vremena (temperaturo, vlažnost zraka, zračni pritisk, fen, veter), razumljivo pojasnjujejo procese nastajanja vremena. Ravno tako so pojasnjene ekstremne podnebne razmere v visokogorju in podnebne spremembe. V miniatmosferi CO2 je po nekaj minutah mogoče izmeriti in „dojeti“ učinek tople grede. Tako pridobljeno znanje je namenjeno skupni razpravi o možnostih ukrepanja in je izhodišče za večdnevno podnebno šolo, ki se bo začela jeseni 2008 in bo namenjena ozaveščanju šolarjev o problematiki spremenjenega podnebja.

Rezultati

Poleg okoljske vzgoje, ki jo v „zeleni učilnici“ izvajajo čuvaji Narodnega parka, je v središču pozornosti Znanstvenega središča tudi naravoslovje. Od septembra 2007 je središče sprejelo 1654 šolarjev oz. obiskovalcev, kar je nov in velik korak za v prihodnost usmerjeno okoljsko izobraževanje, ki ga ponuja Narodni park in v katerem je že sedaj mogoče vsakodnevno opazovati učinke podnebnih sprememb – od izginjanja ledenikov do sprememb pri flori in favni. Podnebni modul je istočasno vlečni konj podnebne šole, ki je vrata odprla letošnjo jesen: gre za t.i. mobilno šolo Narodnega parka, ki v 46 partnerskih in tudi drugih šolah v regiji posreduje znanja s področja vremenoslovja in podnebnih sprememb. V smislu interaktivnega učenja je učinek tople grede in njegovih posledic šolarjem razumljivo prikazan na podlagi eksperimentov, možne rešitve pa oblikovane v smislu gesla „Misli globalno, deluj lokalno“.

Nosilka/nosilec ukrepa

Narodni park Visoke Ture – uprava parka v Salzburgu in sekretariat Sveta Narodnega parka Visoke Ture – služba za koordinacijo čezmejnih dejavnosti uprav NP Visoke Ture – Koroška, Tirolska in Salzburg