Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

Re-Imagine Alps

22.11.2018
[Projekt zaključen] Ključna tema projekta Re-Imagine Alps so odnosi med ljudmi kakor tudi odnosi med človekom in naravo. Če ljudje čutijo, da so v nekaj vpleteni in so zato osebno prizadeti, potem tudi prevzamejo odgovornost za svoje okolje. Pokrajina pri tem deluje kot referenčni okvir in ključna točka zaznavanja in posredovanja trajnostnih tem. Projekt bo v vsealpskem kontekstu osvetlil različne odnose, spomine in vizije o pokrajini in za pokrajino. Iz predstav in odnosov, povezanih s pokrajino, bodo izšle odgovornosti in obveznosti.
Image caption:

Projekt Re-Imagine Alps pokrajine ne dojema le v geografskem pomenu besede, temveč tudi kot socialno in kulturno zaznamovano, individualno in kolektivno zaznavanje okolice. Pokrajino je treba razumeti kot skupek rezultatov socialnega delovanja in zaznavanja, ki je v soodvisnem odnosu s tistimi, ki v njej delujejo, in tistimi, ki jo zaznavajo. V pokrajino so vtisnjeni odnosi, spomini in vizije. Če jih vnovič odkrijemo in se jih zavemo, lahko pripomorejo k razumevanju in ozaveščanju o pomenu pokrajine, okolja in narave, prek tega pa tudi k trajnostnemu ravnanju z naštetim.

Projekt Re-Imagine Alps tako osrednjo pozornost namenja ključni temi CIPRE, tj. naravi in človeku  in jo vsebinsko povezuje s številnimi drugimi aktivnostmi, povezanimi z njo. Izhodišče so izkušnje in rezultati, pridobljeni v komunikacijskem projektu alpMonitor, ki se še nadalje razvijajo. Osrednji element projekta Re-Imagine Alps je interaktivna alpska karta. Ta prikazuje na temo navezujoče se informacije, zgodbe, primere dobre prakse in aktivnosti, ki se bodo stalno dopolnjevale.

Triletni projekt se bo začel konec leta 2018 in se bo izvajal v več modulih. Nosilci in izvajalci projekta so predstavništva CIPRE njegovo izvajanje pa bosta sofinancirali fundaciji Richi Stiftung in Karl Mayer Stiftung.

Kontaktni osebi:
Michael Gams, sodelavec CIPRE International, pristojen za področje komuniciranja z javnostjo,

shranjeno pod: CIPRA projekt

Interaktivna alpska karta

Image caption:


> re-imagine-alps.cipra.org

S finančno podporo

Image caption:

Druge informacije