Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

CIPRA Južna Tirolska

Image caption:
© John Mason/flickr

Prizadevamo si za ohranjanje narave

Krovno združenje za varstvo narave in okolja/Federazione Protezionisti Sudtirolesi/Lia Provinziela per Defënder la Natura Südtirol, katerega ustanovitev sega v leto 1982, je s svojimi trinajstimi članskimi društvi, 10 lokalnimi skupinami in okoli 1700 posameznimi člani največja naravovarstvena organizacija na Južnem Tirolskem. Združenje je priznano kot naravovarstvena organizacija in zastopano v več organih, med drugim v občinski komisiji za gradbeništvo, komisiji za varstvo pokrajine, komisiji za naravo, pokrajino in prostorski razvoj ter v svetu za PVO. Organizacijsko strukturo združenja sestavljajo skupščina delegatov, odbor, predsednik, revizor, razsodišče in lokalne skupine. Vsi našteti organi delujejo prostovoljno. 

Kažemo poti do alternativnih rešitev

V združenju se ukvarjamo z aktualnimi temeljnimi vprašanji na okoljskem področju. V razpravi o aktualnih ključnih temah, kot so tranzitni promet, gradnja letališč ali strokovni načrt razvoja smučarskih prog, izdelujemo koncepte, pripravljamo ugovore proti nameravani izvedbi načrtov, ki so nesprejemljivi za okolje; pripravljamo tudi predloge zakonov in uredb, o interesih naravo- in okoljevarstva se pogajamo z državnimi organi, politiki in različnimi družbenimi skupinami. Nakazujemo alternativne rešitve, s katerimi je mogoče preudarno in okolju prijazno koristiti naše naravno življenjsko okolje in istočasno izboljšati kakovost našega življenja.

S ciljem ohranjanja narave in preprečevanja njenega uničevanja načrtujemo in organiziramo akcije in informativne prireditve o različnih okoljskih temah in dejavnostih pridruženih društev in skupin. Vzpostavljamo nove sklade, ki so namenjeni uresničevanju varstvenih ukepov, izdelavi strokovnih mnenj in izdaji informativnih publikacij. Trikrat letno izdajamo naravovarstveni bilten, ki vsebuje informacije o aktualnih naravovarstvenih temah. 

Širimo naravovarstveno zavest

Naš cilj je širiti idejo o varstvu narave med prebivalce Južne Tirolske ter izvajati skupne akcije proti negativnim vplivom in uničevanju naše pokrajine in naravnih virov.

 

Članske organizacije

Okoljske skupine

 

Publikacije

 

Poseben položaj v družini CIPRA

Smo edino regionalno predstavništvo Mednarodne komisije za varstvo Alp.