Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

AlpES

30.06.2016
[Projekt zaključen] Ekosistemi in njihove storitve segajo prek državnih meja, zato je za njihovo zaščito v spreminjajočih se okvirnih pogojih, trajnostno rabo, upravljanje in preprečevanje tveganj potreben transnacionalen pristop. Da bodo ciljne skupine projekta AlpES, tj. javne institucije, oblikovalce politik, nevladne organizacije, raziskovalce in gospodarske deležnike, pri tem lahko delovale skupaj, morajo izhajati iz skupnega razumevanja ekosistemskih storitev, primerljivih informacij o njihovem stanju ter podpore pri umestitvi tega koncepta v lastno delovanje.
Image caption:

Splošni cilji projekta so tako uvajanje enotnega razumevanja ekosistemskih storitev v smislu regijskega in transnacionalnega okvira okoljskega upravljanja ter usposabljanje in podpora ciljnim skupinam projekta AlpES pri razumevanju, vrednotenju in upravljanju teh storitev. V izvajanje projekta je vključenih več kot 20 ključnih deležnikov s celotnega območja Alp, saj bo tako mogoče vzpostaviti dialog, ki bo koristen za vse strani, in le-te podpreti pri uporabi koncepta ekosistemskih storitev v praksi.

Cilji in aktivnosti

V tesnem sodelovanju z deležniki so v sklopu projekta AlpES predvideni naslednji cilji in dejavnosti:

1. razvoj koncepta ekosistemskih storitev v alpskem prostoru,

2. izvedba kartiranja in vrednotenja ekosistemskih storitev v alpskem prostoru, vključno s testiranjem na izbranih pilotnih območjih v celotnem alpskem prostoru,

3. omogočanje dostopa deležnikov do rezultatov prek interaktivne spletne aplikacije,

4. zagotavljanje večnivojskega in medsektorskega prenosa rezultatov projekta največjemu možnemu številu deležnikov z naborom inovativnih, prilagojenih in prenosljivih učnih orodij in ciljnih dejavnosti.

Trajanje projekta: od decembra 2015 do decembra 2018

> www.alpine-space.eu/projects/alpes/en/home

> AlpES Twitter

> AlpES Instagram


Kontakt
Marion Ebster
Vodja projektov CIPRA International

Image caption:
Image caption:

Projekt AlpES, ki se je začel decembra 2015 in bo trajal do decembra 2018, je sofinanciran s sredstvi Evropskega regionalnega razvojnega sklada prek programa Interreg za območje Alp. CIPRA vodi zunanjo komunikacijo projekt, v imenu urada za okolje, Kneževine Lihtenštajn. 

Podprt s strani Evropske unije: € 1.829.886,45 

shranjeno pod: CIPRA projekt

Interaktivna alpska karta

Image caption: