Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

PlurAlps

01.05.2018
[Projekt zaključen] Priseljevanje, kulturna raznolikost in pluralizem kot priložnosti za območje Alp
Image caption:
© kallejipp photocase.de

Medtem ko se številne podeželske občine in regije v Alpah soočajo z velikimi demografskimi izzivi, kot sta staranje in odseljevanje prebivalstva, pa v številnih krajih nastajajo inovativni modeli socialnega vključevanja novih priseljencev v lokalno skupnost in na trg dela. Priseljenci so lahko mlade družine, nonkomformisti, t. i. new mountaineers, sezonski delavci v turističnem ali kmetijskem sektorju ali pa ljudje, ki zaradi vojnih razmer bežijo iz matične države in iščejo novo domovino zase in za svojo družino.

Cilji

Partnerji projekta PlurAlps opozarjajo na načine in rešitve, s katerimi lahko občine, podjetja in civilna družba prispevajo k temu, da bosta kulturna raznolikost in pluralizem prepoznana kot prednost alpskega območja in da bo prišlo do izboljšanja socialne kohezije v lokalnih skupnostih.

Za področje komunikacije v okviru projekta skrbi CIPRA. Posebna pozornost je pri tem namenjena jeziku, pri čemer je osrednje vprašanje, kateri pojmi, podobe in sheme (frames) (prim. Wehling & Lakoff) so primerni za posredovanje pozitivnega sporočila o priložnostih in možnostih, ki jih lahko imajo migracije na območju Alp.

CIPRA je aktivna tudi pri posredovanju spoznanj, pridobljenih v projektu, nosilcem političnih odločitev in pripravlja pilotni projekt, pri katerem se migracije obravnavajo v kombinaciji z ekološkim razvojem.

www.alpine-space.eu/pluralps

Osnovni podatki

 • čas izvajanja projekta: 1. 11. 2016–31. 10. 2019
 • celotna proračunska sredstva: 2.429.998 EUR
 • finančna podpora ERDF: 2.065.498 EUR

Projekt PlurAlps se je začel novembra 2016 in bo trajal do oktobra 2019. Njegovo izvajanje sofinancirata Evropski sklad za regionalni razvoj prek Interregovega programa za območje Alp in nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave, gradnjo in varnost reaktorjev.

Projektni partnerji

 • Auvergne Region Rhône-Alpes
 • CIPRA International Lab
 • Community Network Alliance in the Alps
 • EURAC
 • Franco Demarchi Foundation
 • Lucerne University of Applied Sciences and Arts
 • Piedmont Region
 • Regional Development Agency Upper Styria East GmbH
 • Regional Development Vorarlberg (Lead partner)
 • Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia


Kontaktna oseba:
Wolfgang Pfefferkorn
vodja projekta, CIPRA International
E-naslov

Innovation Toolbox

Partnerji projekta PlurAlps so končali z izvajanjem pilotnih projektov na področju socialne integracije, vključevanja na trg dela ter varstva okolja in krajine. Lokalna ali regionalna partnerstva so oblikovali z namenom vključevanja različnih akterjev, kot so občine, mala in srednja podjetja, nevladne organizacije in druge zainteresirane strani. V izvajanje pilotnih projektov je bilo skupaj vključenih več kot 80 organizacij in institucij v šestih alpskih državah.
Izkušnje iz pilotnih projektov so povzete v tem Toolbox-u. Cilj je deliti pridobljeno znanje, narediti procese pregledne in navdihniti nadaljnje ideje ter projekte v drugih regijah.

Bela knjiga

Ta dokument vsebuje politična priporočila za povečanje privlačnosti območja in socialne kohezije alpske regije z inovativnimi ukrepi, ki spodbujajo pluralizem in reševanje problemov, povezanih z migracijami. Priporočila se osredotočajo na občinski in medobčinski nivo sodelovanja. Natančneje predstavljajo pristope za akterje v javni in civilni družbi, ki delujejo na različnih ravneh (lokalni, regionalni, nacionalni in nadnacionalni, vključno s poslovnim sektorjem), ki spodbujajo socialne, kulturne in gospodarske inovacije ter podpirajo pluralizem in blaginjo na lokalni ravni. Cilj teh ukrepov je ustvariti bolj vključujoče trge dela in družbe za vse - domačine in migrante - v skladu z načeli iz evropskega stebra socialnih pravic.

Pilotni projekt Valle Stura - L'Arbu

CIPRA International Lab je podprl pilotni projekt v Piemont-u/I. Več v poročilu.

Dateien
Type Title
Innovation Toolbox (en) Innovation Toolbox (en)
Dateien
Type Title
Bela knjiga Bela knjiga

Website PlurAlps

Image caption:


www.alpine-space.eu/pluralps

Predstavitev

Image caption: