Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

"WIR" – inovativna in v prihodnost usmerjena zasnova varstva podnebja, ki temelji na energiji, lesu in vodi

03.04.2008
Občina Wildpoldsried je razvila tristebrni koncept, ki vsebuje naslednje sestavne dele: 1. proizvidnja energije iz obnovljivih virov energije in varčevanje z energijo, 2. optimalna možna raba lesa kot ekološkega gradbenega materiala, 3. varstvo površinskih in podzemnih vodnih virov in ekološko čiščenje odpadnih voda. V okviru tega skupnega koncepta so bile v zadnjih letih izvedene naslednje dejavnosti: 1. gradnja sistema za lokalno ogrevanje, 2. gradnja lesene športne dvorane in parkirne hiše, ureditev varstva pred visokimi vodami na območju vodne pokrajine/na barju

Podroben opis posameznih projektov boste našli tukaj...

Kraj, kjer se ukrep izvaja: oskrba z energijo, varstvo narave, izobraževanje, zgradbe in naselja
Področje: Občina Wildpoldsried
Trajanje: Projekt se neprekinjeno izvaja od 1. 11. 1999 dalje.
Kontaktna oseba: Susi Vogl, Občina Wildpoldsried (Kontaktni naslov)

Wildpoldsried

Cilji

Ozaveščanje državljanov in udeležencev ekskurzij o projektih varstva podnebja s skupinskimi akcijami.
1. Pri gradnji lokalnega sistema za ogrevanje so bile poleg vseh javnih zgradb upoštevane tudi zasebne hiše.
2. Spodbujanje reginalnega gozdarstva pri uporabi lesa, prikaz ravnanja z naravnimi gradbenimi materiali tudi pri večjih javnih zgradbah.
3. Odkar se je končal projekt WiWaLaMoor (Wildpoldsriedske vodne pokrajine na mokrišču), je zagotovljena protipoplavna varnost krajanov, na ekskurzijah se udeleženci lahko seznanijo z naravnim sistemom gospodarjenja z deževnico in ekološkim čiščenjem odpadnih voda (rastlinska čistilna naprava). Cilj je prikazati različne trajnostne ukrepe varstva podnebja na področju energije, lesa in vode, ki bodo v prihodnje postali nujno potrebni, in obenem krajane Wildpoldsrieda z ekskurzijami, predavanji in seminarji spodbujati k posnemanju. Da je namen dosežen, dokazuje vedno večje zanimanje za obisk Wildpoldsrieda.

Dejavnosti

1. Energija: Akcije skupinskega nakupa fotovoltaičnih/solarnih naprav, nameščanje fotovoltaičnih sistemov na javne zgradbe (pod mentorstvom različnih društev), brezplačno energetsko svetovanje za krajane, gospodarjenje z energijo v lokalnih javnih zgradbah, gradnja lokalnega sistema oskrbe z energijo za ogrevanje (na pelete, 400 kw) z možnostjo priključitve za zasebne hiše, sprememba lokacijskega načrta za potrebe vetrne energije, vožnja z vozili na gorivo iz rastlinskega olja (akcije za predelavo vozil), predelava cestnih svetilk, sodelovanje na natečaju European Energy Award (načrtovano za l. 2008: akcija izvajanja termografskih pregledov, akcije zamenjave črpalk za ogrevanje).
2. Les: prva šola, zgrajena v masivnem žebljanem sistemu l. 1996, prva lesena parkirna hiša v Nemčiji – zgrajena l. 2005, lesena športna dvorana s fotovoltaično napravo (147 kwp) na južni strani strehe in ozelenelo severno stranjo strehe zaradi zbiranja deževnice, ogrevanje dvorane prek lokalnega ogrevalnega sistema – zgrajena l. 2004.
3. Voda: projekt WiWaLaMoor – naravno zadrževanje deževnice prostornine 1850 m³, rastlinska čistilna naprava, naravni bajer za kopanje, stabilizacija blata iz čistilne naprave, travniški sadovnjak s 16 različnimi vrstami sadja (znanstvena podpora projekta), vodna učna pot z javnimi učnimi urami.   

Rezultati (prihranek CO2)

1. Energija: S fotovoltaičnim sistemom (1580 kwp), petimi vetrnimi elektrarnami, tremi hidroelektrarnami, štirimi obrati za proizvodnjo bioplina pokriva proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov že več kot 250 % vseh lokalnih potreb po električni energiji. Gradnja vaškega ogrevalnega sistema pomeni letni prihranek 150 000 litrov kurilnega olja oziroma 470 t CO2. Poleg tega so v kraju na 880 m² veliki površini postavili še termične solarne sisteme in več manjših sistemov ogrevanja na lesne sekance. Zaradi slovesa, ki si ga je občina pridobila z uspešno izvedenimi ukrepi na področju energije, se vedno več prebivalcev odloča za nabavo inovativnih in podnebju prijaznih sistemov ogrevanja. 2. Nad tovrstnimi zglednimi projekti se navdušuje vedno več krajanov in tudi prebivalcev drugih občin, ki se odločajo za gradnjo z lesom. Podjetje Putscher, vodilno na področju gradnje pasivnih hiš po načelu kladne gradnje, je zato v Wildpoldsriedu odprlo svoj obrat. 3.Ob močnih nalivih se voda zbira in odteka počasneje, kar občutno razbremeni neposredno okolico in reke v spodnjem toku. Čiščenje odpadnih voda poteka s pomočjo rastlinske čistilne naprave (pri tem so predpisane zahteve presežene), s tem pa se sklene zaprt ekološki krogotok.

Nosilka/nosilec ukrepa

Lokalni sistem ogrevanja in lokalni fotovoltaični sistem je načrtovalo podjetje Dorfentwicklungs-GmbH (hčerinska družba v 100% lasti občine), ki z obema sistemoma tudi upravlja. Športno društvo Wildpoldsried je na občinskem zemljišču zgradilo športno dvorano, gradnjo pa je sofinancirala Zvezna dežela Bavarska. Za izvajanje projekta WiWaLaMoor (50 % sredstev je zagotovila EU) je bila pristojna občina Wildpoldsried.

Utemeljitev Žirije

The mission statement at Wildpoldsried, namely „Wildpoldsried – Innovative and Ready for the future (WIR)” is based on the three pillars of energy, wood and water. The measures involved are so numerous that they can only be briefly listed here: district heating (pellets), wind power, photovoltaic systems, wood construction, WiWaLaMoor wetland waterscape project, and much else besides. ... More

Slike

Občina Wildpoldsried
Športna dvorana
(© Občina Wildpoldsried)

Podelitev nagrad
(© CIPRA)