Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

O NAS

© Gaby Stein/pixelio
Image caption:

Živeti v Alpah

Streha za Alpe

Ljudi in organizacije, ki se zavzemajo za uresničevanje trajnostnega razvoja v Alpah, povezuje CIPRA prek jezikovnih, kulturnih, geografskih in političnih meja že od svoje ustanovitve leta 1952, kot krovna organizacija pa od leta 1975. Njeno članstvo sestavlja več kot sto združenj, organizacij in oseb.

Politična prizadevanja

CIPRA si prizadeva, da bi alpska politika imela na mednarodni ravni večjo težo. Pomemben mejnik v tem smislu je leto 1991, ko je bila podpisana Alpska konvencija. CIPRA sodeluje v organih Alpske konvencije kot uradna opazovalka, oblikuje nove zamisli in izhodišča za razpravo o aktualnih vprašanjih ter kritično presoja stališča, strategije in akcijske načrte.

Spodbude za Alpska mesta in občine

Leta 1996 je CIPRA sodelovala pri ustanovitvi Omrežja občin „Povezanost v Alpah“ in od takrat dalje tudi daje spodbude za nadaljnji razvoj omrežja, izvaja projekte in zanj opravlja administrativna dela. CIPRA vodi tudi sekretariat društva „Alpsko mesto leta“, ki je bilo ustanovljeno leta 1997, in prav tako izvaja projekte.

Celovito obveščanje vsealpski ravni

CIPRA komunicira v več jezikih, celovito in zanesljivo. V letu 2002, ki je bilo razglašeno za mednarodno leto gora, je začela izdajati e-glasilo alpMedia in s tem vzpostavila obsežen vir informacij z najrazličnejših področij v alpskem prostoru. Glasilo redno poroča o aktualnem dogajanju v Alpah in objavlja najpomembnejše informacije tudi o prireditvah, ki v Alpah potekajo. Informacije, objavljene na spletni strani, se redno posodabljajo.

Posredujemo znanje, opogumljamo k dejanjem

CIPRA spodbuja druge k ukrepanju in z izvajanjem projektov kaže, kako graditi hiše, ki proizvedejo več energije, kot jo porabijo, kako vzpostaviti povezovalna območja, ki bodo živalim in rastlinam omogočala selitve in razmnoževanje, kako varovati podnebje in se prilagajati podnebnim spremembam, ne da bi pri tem obremenjevali naravo. Vodilo CIPRE pri tem ostaja: Učimo se od drugih in skupaj z njimi.

Druge informacije

Kontaktne osebe

Mreže CIPRE

Facebook