Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

Klima-Toolbox – zbirka orodij za obvladovanje podnebnih sprememb

07.04.2014
[Projekt zaključen] Podnebne spremembe in njihove posledice so abstraktna tema, ki jo je težko skomunicirati. Mnoge alpske regije ne razpolagajo z ustreznim znanjem, metodologijo in instrumenti, s pomočjo katerih bi se lahko aktivno in na medsektorski ravni soočile s podnebnimi spremembami. Odslej jim bo lahko v pomoč Klima Toolbox, zbirka ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam.

Namen zbirke je v moderiranem procesu in v sodelovanju z regionalnimi nosilci odločitev, kot so župani, gozdarski strokovnjaki in turistični delavci, izdelati načrt ukrepov, s pomočjo katerega bi bilo mogoče kar najbolje ublažiti ali izkoristiti regionalne učinke podnebnih sprememb. V začetni fazi procesa se bo pokazalo, kako deluje regija, kateri viri so na razpolago in katere storitve se opravljajo. Tako bo mogoče rešitve vključiti v ekonomske, ekološke in socialne temelje regije. Ključnega pomena za uspeh bo pri tem dejstvo, da razvoj strategije in prilagoditvenih ukrepov poteka usklajeno in na medsektorski ravni.

Kako deluje zbirka orodij Klima-Toolbox?

1. korak: uvod

V začetni fazi je na delavnici posebna pozornost namenjena medsebojnemu spoznavanju udeležencev in njihovim pričakovanjem glede delavnice.

2. korak: opis poslovnega modela

Sledi predstavitev različice osnutka aktualnega poslovnega modela regije izdelana skupaj z regionalnimi strokovnjaki (najpomembnejši viri, gospodarska struktura itd.). O poslovnem modelu razpravljajo udeleženci v manjših skupinah in ga po potrebi prilagodijo. Tako se oblikuje skupno razumevanje ter poznavanje načina delovanja in strukture regionalnega gospodarstva.

3. korak: opredelitev najpomembnejših tveganj in priložnosti, ki jih dajejo podnebnih sprememb

Ta korak je razdeljen na tri faze in izhaja iz predhodnega znanstvenega delovanja na področju podnebnih sprememb v Švici in njihovih učinkov:

  • informacije o učinkih podnebnih sprememb v regiji na podlagi meteoroloških podatkov in intervjujev s strokovnjaki za to področje;
  • razstava posterjev ter opredelitev najpomembnejših tveganj in priložnosti, pri čemer udeleženci podeljujejo svoje «lepilne krogce» (tveganja in priložnosti so predhodno opredeljena in povzeta na tako imenovanih «karticah ukrepov»);
  • razprava v manjših skupinah o posledicah in učinkih predhodno ocenjenih najpomembnejših priložnosti in tveganj na poslovni model;


4. korak: ocena in prednostna razvrstitev potencialnih prilagoditvenih ukrepov

Na podlagi najpomembnejših priložnosti in tveganj se iz zbirke več kot 40 ukrepov, ki so bili v kratki in jedrnati obliki oblikovani v času priprav, izberejo tisti, ki bodo omogočili uspešno prilagajanje podnebnim spremembami.

5. korak: opredelitev strateških razvojnih smernic

Da bi bilo uresničevanje ukrepov, ki so bili določeni v predhodni fazi, učinkovito, morajo biti vključeni v strateški koncept celotnega razvoja. S tem prilagoditveni ukrepi pridobijo potrebno težo za vse deležnike.

6. korak: izvajanje in spremljanje

Zadnja faza zbirke orodij Klima-Toolbox je izvajanje na regionalni ravni ob rednem pridobivanju povratnih informacij, tako da je mogoče posamezne procese uresničevati učinkovito in uspešno.

Klima-Toolbox je bil projekt pilotnega programa za prilagajanje podnebnim spremembam, ki ga je finančno podprl Zvezni urad za okolje (BAFU). Zbirko orodij je oblikovala projektna skupina, ki so jo sestavljali predstavniki švicarskega podjetja za svetovanje in projektni razvoj seecon gmbh, Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA), švicarske nevladne organizacije mountain wilderness in regije Surselva.

Trojanje projekta: januar 2014 - junij 2016

Kontaktna oseba:
Wolfgang Pfefferkorn
CIPRA International

 

 

PDF:
shranjeno pod: Gospodarstvo v preobratu