Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

cc.alps

01.01.2013
[Projekt zaključen]

S konec 2012 objavljeno publikacijo Voda in podnebne spremembe se je končal projekt cc.alps - podnebne spremembe: mislimo korak naprej!. V preteklih štirih letih je CIPRI International v sodelovanju s številnimi strokovnjaki in praktiki prikazala kako izgledajo inteligentne aktivitete proti podnebnim spremembam. Več

Rezultati in produkti

CIPRA compacts

S projektom cc.alps je postavljala CIPRA ukrepe varstva podnebja v Alpah na preizkušnjo. CIPRA je popisovala dejavnosti, ki jih v Alpah izvajajo za varovanje podnebja in za prilagajanje na spremenjene podnebne razmere (v nadaljnjem besedilu: podnebni ukrepi), in je raziskovala njihov vpliv na okolje, gospodarstvo in družbo.
Zbirka CIPRA compact, nastala v okviru projekta cc.alps, obsega več tematskih zvezkov, ki se kritično lotevajo podnebnih ukrepov na območju Alp. Zbirka obravnava naslednja področja: energijo, promet, gradnjo in sanacijo, energijsko samozadostne regije, urejanje prostora, turizem, varstvo narave, kmetijstvo, gozdarstvo in vode. Več

Zakladnica idej za projekte na področju varstva podnebja – seznam ukrepov na spletu

Odslej si je mogoče inovativne ideje za izvajanje ukrepov varstva podnebja v praksi mogoče ogledati tudi na internetu. Tako lahko ob številnih ukrepih preprečevanja podnebnih sprememb in prilagajanja le-tem vsi, ki jih zanima omenjena problematika, zlasti pa občine, dobijo ideje za svoje delovanje. Ukrepi so razvrščeni v šest tematskih skupin, na katerih sicer temelji projekt cc.alps: energija, varstvo narave, gradnja in prenova, promet, načrtovanje prostora in turizem.
Seznam ukrepov je bil pripravljen in sestavljen v okviru projekta cc.alps in v sodelovanju z Omrežjem občin "Povezanost v Alpah". Več

Zahteve CIPRE za področje varstva podnebja

Alpske države morajo sprejeti vse ukrepe, ki so potrebni za zaustavitev podnebnih sprememb, obenem pa se morajo pripraviti na globalno segrevanje in blaženje njegovih posledic. Odločilnega pomena pri tem je, da ravnajo razumno in trajnostno. Pri vseh programih je treba preveriti, ali ti uresničujejo načela trajnostnega razvoja: so programi okoljsko in družbeno sprejemljivi? Povzročajo več koristi ali več škode? Varovanje podnebja je za Alpe eksistencialnega pomena, usodno pa bi bilo, če bi škodilo naravi.
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je pripravila seznam zahtev za osrednja področja delovanja (promet, energija, varstvo narave, gradnja in prenova stavb, turizem, urejanje prostora, kmetijstvo, gozdarstvo, voda in energijsko samozadostne regije). Več

Zgledni ukrepi za varstvo podnebja in prilagajanje na podnebne spremembe

Na področju odzivanja na podnebne spremembe je bilo v alpskem prostoru narejenega veliko, vendar pa vsi sprejeti ukrepi nimajo le pozitivnih učinkov. Projektna skupina cc.alps je tako izbrala 34 projektov, pobud in aktivnosti, ki ne prinašajo koristi le za podnebje, temveč tudi za družbo, okolje in gospodarstvo. CIPRA zato priporoča: ponovno preberimo, posnemajmo, povejmo tudi drugim, naredimo še bolje! Več

Trezna glava v topli gredi – rezultati konference v Bolzanu

Ste se kdaj vprašali, kaj ljudje počnemo, da bi omilili podnebne spremembe? Pokrivamo ledenike, trgujemo z emisijami CO2, povečujemo rabo vodne energije… Pa sploh vemo, kako naše ravnanje vpliva na družbo, gospodarstvo in okolje? Na ta vprašanja je poskušalo odgovoriti okoli 200 udeležencev mednarodne konference, ki sta jo organizirali občina Bolzano in CIPRA International 2. in 3. aprila 2009.
Referati in rezultati konference so vam na voljo tukaj.

shranjeno pod: Gospodarstvo v preobratu

Prenos datoteke

Sliki (Copyright: CIPRA)
(Kliknite za prenos datoteke)

Hochwasser

Haus

Solaranlage

Letak projekta cc.alps (pdf)