Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

recharge.green

[Projekt zaključen]

v ravnotežju med energijo in naravo v Alpah

Image caption:

Alpe predstavljajo velik potencial za pridobivanje energije iz obnovljivih virov. S tem lahko pomembno prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb. Povečanje izrabe obnovljivih virov energije palahko vodi k povečevanju pritiskov na naravo. Kakšen je lahko vpliv takšnih sprememb na habitate živali in rastlin? Kako učinkujejo spremembe na rabo prostora in kakovost tal? Koliko energije iz obnovljivih virov sploh lahko trajnostno pridobivamo? Projekt recharge.green poskuša najti odgovore na ta vprašanja.

Pri pripravi strategije pridobivanja energije iz obnovljivih virov in orodij za podporo odločanju je sodelovalo 16 partnerskih institucij. Ključna sestavina projekta je analiza in primerjava stroškov in koristi pridobivanja energije iz obnovljivih virov, ekosistemskih storitev in morebitnih vzajemnih vplivov. Projekt je trajal od oktobra 2012 do junija 2015 in je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj znotraj programa transnacionalnega teritorialnega sodelovanja Območje Alp.

CIPRA je bila ena izmed vodilnih organizacij pri pripravi projekta recharge.green. V projektu je bila odgovorna za delo z javnostjo, organizacijo konference ob preteku polovice trajanja projekta ter organizacijo zaključne konference. Za izvedbo nekaterih prej omenjenih nalog je CIPRA Nemčija pooblastila CIPRO International. Nemško zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost finančno je podpiralo sodelovanje organizacije CIPRA v projektu recharge.green.

www.recharge-green.eu

recharge.green stalni koledar

Image caption:

Energija in narava v Alpah: v ravnovesju. - Stalni koledar

Dokumentacija zaključne konference

Image caption:
(c) Lokilech

Dokumentacija zaključne konference projekta recharge.green: "Energy and nature in the Alps: a balancing act”, 20. in 21. maja 2015 V nemškem Sonthofnu.

alpMonitor

Image caption: