Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

Living Labs

05.07.2018
[Projekt zaključen] Projekt Living Labs/Živi laboratoriji je med seboj povezoval ljudi, ki pripadajo različnim generacijam in prihajajo iz različnih alpskih držav, ter zagotavljal skupen razvoj procesnega in strokovnega znanja. Skladno z namenom projekta je bil uporabljen participativni pristop, ki temelji na načelih soustvarjanja med mladimi talenti, starimi od 18 do 30 let, okoljskimi nevladnimi organizacijami, civilno družbo in politiki. Udeleženci tega medgeneracijskega projekta so se zavzemali za udejanjanje trajnostnega razvoja v Alpah na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Za prihodnost, kakršno si želimo, je pomembno, da si že danes postavimo prave razvojne usmeritve in spregovorimo o tem, kako je mogoče trajnostno uporabljati razpoložljive naravne vire.
Image caption:

‚Turizem in kakovost življenja‘ ter ‚pokrajina‘ sta ključni temi, ki sta bili deležni poglobljene obravnave v okviru dveh delavnic z mednarodno udeležbo. Nacionalna predstavništva CIPRE so skupaj z mladimi oblikovala ideje in aktivnosti na to temo in jih nato udejanjila v svojih državah. Namen projekta Living Labs/Živi laboratoriji je bil medsebojno povezovanje, v okviru katerega je projekt pripomogel k večji privlačnosti alpskih regij za mlado generacijo. Večje vključevanje mladih je omogočilo uresničevanje novih idej in ukrepov, prek tega pa je bilo zagotovljeno tudi spodbujanje socialnih inovacij in trajnostnega razvoja v Alpah.

Projekt Living Labs/Živi laboratoriji je nasledil projekt I-LivAlps in je trajal dve leti. Izvajanje projekta sofinancirajo program Evropske unije ERASMUS+, fundacija Natum Stiftung in podjetje Ivoclar Vivadent AG.

Delavnici

1. mednarodna delavnica: 25. maj 2018, Bled/Slovenija. Krepitev timskega dela in prvi brainstorming o dejavnostih na ravni posameznih držav v okviru uvodnega srečanja. Tema delavnice je obsegala problematiko turističnih destinacij in trga dela, ključno vprašanje pri tem pa je bilo, s katerimi ukrepi je mogoče spodbuditi privlačnost delovnih mest v turistični panogi.

2. mednarodna delavnica: 20. - 22. september 2019, Schaan, Liechtenstein. Deljenje izkušenj iz aktivnosti na nacionalni ravni, oblikovanje stališč za belo knjigo na temo pokrajine. Izhodišča: pogajanje - procesi in instrumenti, kmetijstvo in pokrajina, področja z omejeno infrastrukturo, skupne dobrine.

Slike - 1. mednarodna delavnica

Slike - 2. mednarodna delavnica

Predstavitev

Image caption:

Kontakt

Manon Wallenberger
CIPRA International

Druge informacije