Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

greenAlps

[Projekt zaključen]

Zelena luč za projekt greenAlps

Image caption:

Alpe so območje z izredno bogato in učinkovito biotsko raznovrstnostjo. To potrjujejo številne raziskave, iz katerih pa izhaja tudi to, kaj bi morali storiti, da bi tako raznovrstnost zavarovali in jo spodbujali. Kljub temu pa tako politika kot izvajalci teh spoznanj še vedno ne upoštevajo povsod – in to je točka, kjer se začne greenAlps. Gre za projekt, ki je raziskal in analiziral rezultate, dosežene v tekočih in že končanih evropskih projektih, jih obdeloval ter zagotavlja njihovo dostopnost za ključne deležnike na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Namen projekta je bil izboljšati okvirne pogoje za uveljavitev trajnostne in učinkovite evropske okoljske politike varstva in ohranjanja narave na območju Alp.

Podlaga za izvajanje projekta greenAlps sta bila projekta Econnect in recharge.green: medtem ko je Econnect, ki je potekal v letih 2008–2011, raziskoval načine, kako bi bilo mogoče na podlagi konkretnih ukrepov še izboljšati ekološko povezanost v alpskem prostoru in v ta namen tudi oblikovati ustrezne politične odločitve, pa projekt recharge.green, razvija orodja za vrednotenje biotske raznovrstnosti in učinkovitosti ekosistemov v Alpah v razmerju do proizvodnje obnovljivih virov energije.

V projekt greenAlps so bili vključene večje vsealpske mreže nevladnih organizacij, zavarovanih območij in raziskovalnih inštitucij. Uporabnost in prenosljivost strateških rezultatov na evropsko raven so preverjali v pilotnih regijah. Sicer pa so v projektu zastopane zelo različne alpske regije, saj v njem sodelujejo pilotna območja, kot so slovenski Triglavski narodni park, nacionalni parki Apneniške Alpe in Gesäuse v Avstriji ter Berchtesgaden v Nemčiji in italijanski naravni park Julijske Predalpe.

Vodilni partner projekta greenAlps je bila Mreža zavarovanih območij v Alpah (ALPARC), v projektu pa je sodelovalo še sedem partnerjev. CIPRA International v vlogi projektne partnerice je skrbela za področje komunikacije, obenem pa vsem projektnim partnerjem zagotavljala pomoč pri izvajanju javnih prireditev in njihovem sodelovanju z mediji. Omrežje občin «Povezanost v Alpah» in društvo Alpsko mesto leta sta imela pri projektu status opazovalca in v tej vlogi prispevala izkušnje in potrebe, ki izhajajo iz lokalne ravni.

Izvajanje projekta, ki se je začel septembra 2013 in je trajal do novembra 2014, sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v okviru programa Območje Alp/Alpine Space. Delo CIPRE je financirala Lihtenštajnska vlada in fundacija Paul Schiller.

www.greenalps-project.eu

Publikacije

Final booklet: Connecting mountains, people, nature – Shaping the framework for an efficient European biodiversity policy for the Alps (English, printed and download): This publication gives an overview on the project results.

Uveljavljanje pravice narave. Priporočila za oblikovanje politik na območju Alp (na voljo v petih jezikih, tiskano in prenos): Publikacija vsebuje priporočila glede načinov, ki so nosilcem odločanja na voljo za učinkovitejše izvajanje politike na področju biotske raznovrstnosti.

Sporočila za medije »rezultati mednarodnega projekta greenAlps«

Image caption:

Biotska raznovrstnost zahteva pogumno politiko in prepričljivo izvajanje

Razmišljati velikopotezno, ukrepati lokalno

Ekološka povezanost zajema območja, ki jih marsikdo uporablja. Po besedah Aurelie Ullrich – Schneider, projektne vodje za področje biotske raznovrstnosti in pokrajine v okviru CIPRE, imata politika in uprava z instrumenti prostorskega planiranja vse možnosti za ohranitev biotske raznovrstnosti in alpske pokrajine.

Stališče

alpMonitor

Image caption: