Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

Vpliv in nadaljnji razvoj politik in predpisov

17.06.2014

Vprašanje 6: Vpliv in nadaljnji razvoj politik in predpisov

Kako vplivajo politike in predpisi na prihodnji prostorski razvoj? Kako jih je treba prilagoditi, da bi v večji meri prispevali k trajnostnemu razvoju? Kako je mogoče izboljšati procese vrednotenja politik in raziskovanja, da bi zmanjšali razkorak med priporočili in izvajanjem v praksi?

1. naloga: Prikaz vplivov politike in manevrskega prostora deležnikov

Tudi v 6. vprašanju bo v projektu „Prihodnost v Alpah" povzeto obstoječe znanje o vplivih politik in predpisov na prihodnji prostorski razvoj na območju Alp ter predloge za njihovo prilagoditev. Kateri deležniki obvladujejo katere manevrske prostore? Kako se uporabljajo ti manevrski prostori? Kakšne so možnosti in meje politične vodljivosti? Z odgovori na ta vprašanja želi projekt „Prihodnost v Alpah“ ustvariti več jasnosti o manevrskih prostorih različnih akterjev na območju Alp, to znanje širiti na razumljiv način in s tem vplivati na spremembe v ravnanju ključnih akterjev v politiki in upravi.

Ortstermin_240P

2. naloga: Oblikovanje priporočil politiki, ki bo uporabno v praksi

V projektu „Prihodnost v Alpah" bomo na podlagi izbranih projektov raziskovali, kako na podlagi aplikativnih raziskovalnih del vrednotiti politike ter priporočila politiki in upravi, da bi jih naslovniki lažje sprejeli in uresničevali v praksi. Kako oblikovati procese vrednotenja politike, da bi bili ti za udeležence (naročniki vrednotenja, vrednoteni, izvajalci) čim bolj uporabni? Kako spodbuditi znanje udeležencev glede njihovega delovanja? Kako oblikovati raziskovalne procese, da se bodo priporočila in rezultati lahko uresničevali v praksi? Kaj lahko k temu prispevajo raziskovalci, kaj praktiki? Analiza se bo pri tem osredotočala na aktualne projekte vrednotenja politike in raziskovalne projekte o temah vprašanj 1 do 5.

Te naloge je obravnavala skupina strokovnjakov. Rezultati so analitično poročilo ter baze podatkov o primerih dobre in najboljše prakse in najpomembnejših publikacijah. Omenjeni rezultati so kot „neobdelan material“ za posredovanje znanja na voljo le v angleškem jeziku. Za vsebino rezultatov so odgovorni eksperti.

Nagrajenec Vpliv in nadaljnji razvoj politik in predpisov

Težave s svetlobo (A)