Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

Zavarovana območja

17.06.2014

Vprašanje 3: Zavarovana območja

Pod kakšnimi pogoji so velika zavarovana območja instrumenti trajnostnega razvoja in hkrati ustrezni instrumenti za varovanje narave?

1. naloga: Seznanjanje s prispevkom zavarovanih območij k regionalnemu razvoju

Wiese_240PPod kakšnimi pogoji lahko zavarovana območja prispevajo k ustvarjanju dodane vrednosti na regionalni ravni, bo projekt „Prihodnost v Alpah" pojasnil z zbirko in analizo primerov dobre prakse in to znanje še razširil na celotnem območju Alp. V središču bodo nadsektorske oblike sodelovanja uprav zavarovanih območij s turizmom, kmetijstvom, obrtnimi podjetji in drugimi regionalnimi viri ustvarjanja dodane vrednosti. Zbiranje primerov bo v projektu „Prihodnost v Alpah“ potekalo diferencirano glede na tip območja in varstvene kategorije. Na podlagi primerov dobre prakse bodo opredeljene in zbrane strategije, ki so uspešne za razvoj zavarovanih območij. Katere ekonomske in ekološke spremembe je mogoče uresničiti in usmerjati prek zavarovanih območij? Odgovori na ta vprašanja bodo pripomogli k usmerjanju spodbujevalnih ukrepov politike in uprave v trajnostni razvoj zavarovanih območij.

2. naloga: Prikaz prednosti velikih zavarovanih območij in njihovega povezovanja pri ohranjanju biotske raznovrstnosti

Z zbiranjem in pripravo projektov in primerov bo projekt „Prihodnost v Alpah" ugotavljal, v kolikšni meri zavarovana območja, še zlasti večja, in njihovo povezovanje prek ekoloških koridorjev prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti. WWF, Mreža zavarovanih območij v Alpah, Mednarodna komisija za varstvo Alp in Mednarodni znanstveni odbor za raziskovanje Alp so skupaj opredelili prednostna območja za varovanje zaradi njihove izredne biotske raznovrstnosti. Kako se ta prednostna območja varstva narave prekrivajo z obstoječimi zavarovanimi območji in kako jih je mogoče bolje vključiti v načrtovanje prihodnjih zavarovanih območij? Rezultati obravnave teh vprašanj bodo predstavljeni celotnemu alpskemu prostoru, na njihovi podlagi pa bo velika zavarovana območja mogoče ovrednotiti z vidika uspešnega spodbujanja biotske raznovrstnosti in jih razvijati naprej.

Te naloge je obravnavala skupina strokovnjakov. Rezultati so analitično poročilo ter baze podatkov o primerih dobre in najboljše prakse in najpomembnejših publikacijah. Omenjeni rezultati so kot „neobdelan material“ za posredovanje znanja na voljo le v angleškem jeziku. Za vsebino rezultatov so odgovorni eksperti.

Nagrajenec Zavarovana območja

Logarska dolina (Slovenija)