Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

Zbirka znanja

Šest vprašanj

Vsebinsko podlago projekta „Prihodnost v Alpah“ tvori naslednjih šest vprašanj, ki so bila s strokovnjaki in deležniki z območja Alp določena v okvru predhodnega projekta.

Vprašanje 1: Ustvarjanje dodane vrednosti na regionalni ravni

Vprašanje 2: Socialna kompetenca

Vprašanje 3: Zavarovana območja

Vprašanje 4: Prostočasni in turistični promet ter promet dnevnih migracij

Vprašanje 5: Nove oblike odločanja

Vprašanje 6: Vpliv in nadaljnji razvoj politik in predpisov

Prenos datoteke: Šest vprašanj (daljša verzija) (pdf, 310 kb)

Okoli 40 strokovnjakinj in strokovnjakov iz vseh alpskih držav je v prvi fazi projekta alpKnowhow, ki je trajala nekaj mesecev, za vsako projektno temo zbralo in analiziralo aktualno znanje, kot je zajeto v ustreznih raziskavah in publikacijah, ter izkušnje, pridobljene pri izvajanju posameznih  vzorčnih projektov. Za vsako vprašanje je bil izdelan podroben koncept, ki obsega izhodiščni položaj, naloge, ki jih je treba obravnavati, ustrezne cilje in ciljne skupine, navzkrižne povezave z drugimi vprašanji ter natančno opisane delovne faze in proizvode s časovnim načrtom in izračunom stroškov. Za postopek izbora znanja v projektu «Prihodnost v Alpah» pa je bil izdelan poseben sistem ocenjevanja. Druga podlaga za obravnavo vprašanj je seznam okvirnih pogojev in scenarijev, iz katerega so lahko izhajale skupine pri svojem raziskovalnem in sintetičnem delu.

Rezultati, pridobljeni v projektnem delu alpKnowhow, so dostopni tukaj: za vsakega od šestih vsebinskih sklopov je na voljo delovno poročilo s prilogami, seznam 20–40 najpomembnejših publikacij in vsakokrat 20-30 primerov najboljše in dobre prakse iz vseh alpskih držav in drugih regij. Sintetično poročilo povzema za vseh šest sklopov zaključne sklepe, priporočila in najpomembnejše izjave ter pregledno prikaže celoten potek faze raziskovanja. V okviru projektnega dela alpKnowhow sta nastala tudi projektni glosar in zbirka odprtih vprašanj, ki bodo posredovana raziskovalcem. Poleg tega je bil izdelan seznam, ki vsebuje okoli 130 spletnih povezav. Omenjeni rezultati so kot „neobdelan material“ za posredovanje znanja na voljo le v angleškem jeziku. Za vsebino rezultatov so odgovorni eksperti.

Opisi nekaterih primerov dobre in najboljše prakse so bili spomladi 2007 posodobljeni in dopolnjeni v skladu s podatki, ki so jih posredovale kontaktne osebe za posamezne projekte.

ReportsDateien
Type Title
6 Fragen 6 Fragen