Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

Ustvarjanje dodane vrednosti na regionalni ravni

17.06.2014

Vprašanje 1: Ustvarjanje dodane vrednosti na regionalni ravni

Kako uspešno izkoristiti endogene potenciale za ustvarjanje verig proizvodov in storitev z visoko dodano vrednostjo na regionalni ravni?

1. naloga: Predstavitev uspešnih verig ustvarjanja dodane vrednosti na regionalni ravni in nove oblike sodelovanja

Bauermarkt_240PProjekt "Prihodnost v Alpah" zbira primere dobre prakse uspešnih verig in mrež ustvarjanja dodane vrednosti na regionalni ravni, ki izrabljajo gospodarske, kulturne in naravne endogene vire. Kako se pri tem vrednoti krajina? Obravnavane verige in mreže ustvarjanja dodane vrednosti segajo od proizvodnje surovin do njihove predelave in trženja ter vključujejo tako primere iz različnih gospodarskih sektorjev, kot so obrt in industrija, kmetijstvo in turizem, kakor tudi primere zunaj omenjenih sektorjev. Za primere dobre prakse bo opravljena analiza dejavnikov uspešnosti, rezultati pa bodo predstavljeni na celotnem območju Alp.

Zbrani primeri dobre prakse bodo podlaga za ustanovitev »Podjetja Alpe«, mreže podjetij alpskega prostora, katerih gospodarjenje je inovativno in trajnostno usmerjeno. V mrežo bodo vključeni najrazličnejši deležniki iz alpskega prostora: kmetije, obrtna in turistična podjetja, uprave zavarovanih območij in številni drugi. Cilj mreže »Podjetje Alpe« je sodelujočim deležnikom omogočiti intenzivno izmenjavo izkušenj in znanja, razvoj poslovnih odnosov in vzpostavljanje novih oblik sodelovanja ter zagotoviti, da se bodo te dejavnosti nadaljevale tudi po zaključku projekta.

2. naloga: Analiza potencialov za ustvarjanje dodane vrednosti na regionalni ravni in ustvarjanje vizije prihodnjega razvoja

Da bi bilo mogoče vpeljati in načrtno spodbuditi inovativne projekte, se bodo v okviru projekta “Prihodnost v Alpah” zbirale informacije tudi o tem, kakšne so ekonomske možnosti za ustvarjanje dodane vrednosti na regionalni ravni in kakšni so robni pogoji zanje. Kako se lahko endogeni viri vrednotijo z dolgoročnega in trajnostnega vidika? Upoštevali bomo tudi aktualne rezultate raziskav, strokovno in praktično znanje iz 1. naloge ter predstavili uspešne ekonomske strukture za prihodnji razvoj na celotnem alpskem območju. Projekt „Prihodnost v Alpah" želi tako prispevati k usmerjanju spodbujevalnih ukrepov politike in uprave v trajnostno prihodnost.

Te naloge je obravnavala skupina strokovnjakov. Rezultati so analitično poročilo ter baze podatkov o primerih dobre in najboljše prakse in najpomembnejših publikacijah. Omenjeni rezultati so kot „neobdelan material“ za posredovanje znanja na voljo le v angleškem jeziku. Za vsebino rezultatov so odgovorni eksperti.

Nagrajenec Ustvarjanje dodane vrednosti na regionalni ravni