Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

Podnebne spremembe: zakaj so Alpe še posebno prizadete?

01.10.2012
Alpe so se v preteklih 120 letih ogrele za skoraj dve stopinji Celzija, kar je skoraj dvakrat toliko kot svetovno povprečje. Temperature naj bi rasle še naprej: raziskovalci napovedujejo, da se bodo v naslednjih 40 letih zvišale za nadaljnji dve stopinji Celzija. To se morda na prvi pogled ne zdi tako dramatično, vendar pa nekaj stopinj višje temperature podnebje občutno spremenijo.

Močnejše segrevanje pa ni značilno zgolj za Alpe. Na splošno se kopno segreva hitreje od povprečnega segrevanje celotne Zemlje. To je še posebno očitno na severni polobli, saj je ravno tu na globalni ravni največji delež površine kopnega. Poleg tega na območjih, kjer ležita večni sneg in led, prihaja do tako imenovanega učinka povratne zanke: pokritost s snegom oziroma ledom povzroča odboj sončne energije. Če je pokritost s snegom manjša oziroma krajša, se lahko odkrita tla toliko bolj segrejejo.
V Alpah spremembe zaradi naraščanja temperatur najizraziteje beležijo ledeniki. V preteklih desetletjih se je prvotna površina številnih prepolovila in do konca stoletja bi lahko izginili vsi alpski ledeniki razen nekaj maloštevilnih izjem. Posledično bo stabilnost pobočij slabša (pogostejši plazovi in podori), v kombinaciji z naraščanjem močnih padavin v poletnih mesecih pa bo prihajalo do pogostejših murastih tokov.

Vendar pa Alpe niso le žrtev, temveč podnebne spremembe povzročajo tudi same. Dejstva, ki jih je CIPRA ugotovila v okviru svojega projekta cc.alps, kažejo, da ima osrednjo vlogo pri omenjenem procesu prav človek. Na območju Alp je poraba energije na osebo približno deset odstotkov višja, kot je evropsko povprečje. K večjim porabnikom energije sodijo zasebna gospodinjstva, saj največji del porabe energije odpade ravno na ogrevanje prostorov. Ena od poti do rešitve podnebne problematike je gradbeni sektor, saj je večina stanovanjskega fonda na območju Alp potrebna prenove.

Naslednji področji, ki sta problematični za alpsko podnebje, sta turizem in promet: poglavitni vir velike večine emisij toplogrednih plinov iz prometa na območju Alp je cestni avtomobilski promet, saj prispeva več kot 93 odstotkov emisij. 84 odstotkov turističnih potovanj v Alpe je opravljenih z lastnim avtomobilom. Na tem področju potrebujemo inovativne rešitve in ideje, saj so Alpe ena najpomembnejših turističnih regij v Evropi, od te gospodarske panoge pa je odvisna eksistenca mnogih posameznikov in podjetij.

Vse to je le nekaj dejstev, ki opozarjajo, da je v Alpah skrajni čas za spremembe v ravnanju in mišljenju. Podnebne spremembe so eden največjih izzivov tega stoletja. Za naravo, ljudi in gospodarstvo v Alpah pomenijo dramatično spremembo, zato je treba misliti korak vnaprej in poskrbeti, da bo prilagajanje na podnebne spremembe sprejemljivo za naravo. In v tej točki se CIPRA omenjene problematike loteva s projektom „cc.alps: Podnebne spremembe – mislimo korak vnaprej“, v okviru katerega je CIPRA natančno in vsestransko preučila podnebne ukrepe v Alpah ter pokazala, kateri od njih učinkovito prispevajo k zmanjšanju segrevanja zemlje oz. obvladovanju njegovih posledic in pri tem tudi ustrezajo načelom trajnostnega razvoja.