Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Publikacije

Alpe na odru št. 104 - »Pokrajina kot predmet pogajanj«

Med nami in pokrajino obstaja tesna medsebojna povezanost: ljudje zaznamujemo pokrajino s svojim delovanjem, a tudi pokrajina je tista, ki zaznamuje nas. Vanjo so vtisnjeni odnosi, spomini in vizije. Če jih spet odkrijemo in se jih zavemo, lahko pripomorejo k razumevanju, ozaveščanju in trajnostnemu ravnanju s pokrajino, naravo in okoljem. O pokrajini lahko razpravljamo, se prepiramo in se pogajamo.

Spreminjanje pokrajine je postopen, prikrit proces, ki pa mu javnost ne posveča tolikšne pozornosti, kot bi jo gospodarskim krizam ali političnim preobratom, pa vendar ima precejšen vpliv na kakovost našega življenja. V 104. številki revije Alpe na odru bomo zato poskušali odgovoriti, kako naše zaznavanje pokrajine zaznamuje naše medsebojne odnose in ravnanje z naravo in naravnimi viri na območju Alp.

shranjeno pod:
Iz naslednje številke

Pridi, gremo! Ostani, prihajamo!

Alpe na odru št. 105
Soočenje s spremembami je izziv, istočasno pa pluralistična alpska družba poraja nove možnosti za oblikovanje nekonvencionalnih idej, oblik sodelovanja in ekonomskih praks. Pogoj za to je seveda uspešna vključitev prišlekov v lokalno skupnost ter odprti medsebojni odnosi, ki kažejo zanimanje za sočloveka. V 105. številki revije Alpe na odru, ki bo izšla poleti 2019, bomo odkrivali priložnosti migracij in kulturne raznolikosti za socialne inovacije in razvoj v Alpah.

Interaktivna alpska karta