Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Človek

01.03.2018

Naš cilj: ljudem v Alpah omogočiti, da živijo polno življenje ter spoštljivo in skrbno ravnajo s svojim življenjskim prostorom

Image caption:
© Jenni Kuck

Izzivov in tveganj, ki jih v Alpah prinaša današnji čas, denimo odseljevanja prebivalstva, reševanja podnebne krize, prometnih zastojev ali uničevanja naravnih virov, ne bo mogoče rešiti le s tehnološkim napredkom –  za to so nujni tudi novi načini vedenja in mišljenja ter družbene spremembe. CIPRA se s tovrstnimi izzivi sooča z vidika družbe in njenih potencialov. Potrebne so lastne pobude, nove oblike sodelovanja ter številne spretnosti in ideje, saj bo to omogočilo hitre spremembe v družbeni, a tudi gospodarski in politični praksi. V ospredju je potreba po močni, krožno usmerjeni družbi, ki bo z naravo ravnala spoštljivo in skrbno ter z združenimi močmi udejanjala vsestranski trajnostni razvoj v Alpah.

CIPRA spodbuja življenjske sloge in dejavnosti, ki podpirajo preživetje ekosistemov v Alpah, so podnebju prijazni in socialno pravični ter upoštevajo ekološke omejitve našega planeta in regij. Prepričani smo, da je treba ljudi vseh generacij v večji meri ozavestiti o lastni moči za doseganje sprememb, saj bi bilo tako mogoče dejansko doseči trajnostni življenjski slog in učinkoviteje varovati skupne dobrine v Alpah.