Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Sporočila za medije

Biotska raznovrstnost zahteva pogumno politiko in prepričljivo izvajanje

16.01.2015
Biotska raznovrstnost je osnova za naše preživetje. A strategije za njeno varstvo se ne izvajajo učinkovito in projekti ne pokažejo zaželenih rezultatov. Partnerji mednarodnega projekta greenAlps so predstavili kako se to lahko izboljša tako na lokalni kot mednarodni ravni.
Image caption:
(c) Frank Schultze/Zeitenspiegel

Številne raziskave potrjujejo izjemno bogastvo in koristi biotske raznovrstnosti v Alpah. Hkrati nas tudi usmerjajo, kako to raznovrstnost zaščititi in ohranjati. Vendar pa ta spoznanja niso celovito vključena v politike ali sprejeta s strani odgovornih za njihovo izvajanje. In tu se začne projekt greenAlps, v katerem sodeluje osem partnerjev iz alpskih držav. CIPRA International skrbi za področje komunikacije.

Za ohranjanje biotske raznovrstnosti morajo oblikovalci političnih odločitev razvijati in uresničiti integriran, medsektorski model za alpsko krajino. To so ugotovili projektni partnerji v svojih raziskavah, v okviru katerih so pregledali politike EU s področja biotske raznovrstnosti in rezultate drugih EU projektov. Poleg tega so ocenili pomen le-teh za tekoče in bodoče naravovarstvene strategije v Alpskem prostoru. Analize so dopolnjevale še izkušnje lokalnih deležnikov na pilotnih območjih narodnega parka Berchtesgaden/D, narodnega parka Apneniške Alpe in narodnega parka Gesäuse/A, Triglavskega narodnega parka/SI in Naravnega parka Julijsko predgorje/I. Projekt greenAlps tako prikazuje možnosti in ovire pri oblikovanju učinkovite strategije za ohranitev biotske raznovrstnosti in trajnostne rabe naravnih virov v Alpah. Projektni rezultati so objavljeni na spletni strani www.greenalps-project.eu.

Alpske države in Evropska unija morajo ukrepati

„Aktivno izvajanje ohranjanja biotske raznovrstnosti je za vse nas ključni izziv,“ poudarja Silvia Reppe iz nemškega Ministrstva za okolje. Nemčija trenutno predseduje Alpski konvenciji.

Ministrstvo za okolje se posebno v okviru Alpske konvencije zavzame za to temo in posreduje rezultate projekta greenAlps vsem alpskim državam od Francije do Slovenije.

Partnerji projekta greenAlps so izdelali različne predloge, kako lahko evropski programi financiranja bolje upoštevajo potrebe deležnikov v regijah: „Sodelovanje deluje najbolje na lokalni in regionalni ravni, to pa zahteva več finančnih virov, ” priporoča Michael Vogel, direktor nemškega narodnega parka Berchtesgaden in predsednik Mreže zavarovanih območij v Alpah ALPARC, ki je tudi vodilni partner projekta.

Rezultati, pripravljeni ciljnim skupinam

Razprava o rezultatih projekta je potekala na zaključni konferenci v francoskem mestu Chambéry od 13. do 15. oktobra 2014. Udeležilo se jo je okoli 100  ljudi. Rezultati projekta so na razpolago v publikacijah, ki so naslovljene na različne ciljne skupine kot so to oblikovalci političnih odločitev, sodelujoči v drugih projektih ali pristojni uradi za programe.


Sporočilo za medije in fotografije primerne kakovosti, za tisk, so na voljo za prenos na spletni strani http://www.greenalps-project.eu/download/.

Za vsa nadaljnja vprašanja se obrnite na:

Aurelia Ullrich-Schneider, CIPRA International
+423 237 53 08, [email protected]

greenAlps – connecting mountains, people, nature

Projekt je potekal od septembra 2013 do novembra 2014, njegovo izvajanje pa je sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj kot del programa Območje Alp. Pri projektu je sodelovalo osem partnerjev iz šestih alpskih držav. CIPRA International skrbi za področje komunikacije.

Publikacije:

  • Uveljavljanje pravice narave. Priporočila za oblikovanje politik na območju Alp (na voljo v petih jezikih, tiskano in na spletu)
  • Connecting mountains, people, nature – Shaping the framework for an efficient European biodiversity policy for the Alps (na voljo v angleščini, tiskano in na spletu)
  • The EU Biodiversity Policy Landscape (na voljo v angleščini, tiskano in na spletu)
  • Biodiversity Stakeholder Networks in the Alpine Space (na voljo v angleščini na spletu)
  • Common Strategic Framework 2014-2020 & Biodiversity (na voljo v angleščini na spletu)
  • Ten recommendations to the Alpine Space Programme (na voljo v angleščini na spletu)

www.greenalps-project.eu/download