Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
Navigacija

Trajnostni alpski turizem

27.06.2018
[Projekt zaključen] Trajnostni turizem za Alpe predstavlja edino alternativo za zaščito in ohranjanje življenjskega prostora za naravo in človeka, s katero se je moč zoperstaviti uveljavljenemu množičnemu turizmu, vendar doslej primanjkuje usklajenih okvirnih pogojev za načrtovanje, podporo in uresničevanje njegovih načel na državni/vsealpski/mednarodni ravni.
Image caption:
Sistemsko sliko ©CIPRA International

Spremembe je mogoče spodbuditi le z jasnimi odgovori na naslednja vprašanja: »Kdo sodeluje?« - »Kdo podpira?« - in »Kdo odloča?« Cilji projekta z naslovom »Trajnostni alpski turizem – kakšni okvirni pogoji so potrebni zanj?« je bil izoblikovati sistemsko sliko vseh vpletenih alpskih akterjev na sleherni ravni.

Pregled nad vladajočim stanjem, ki je izšel iz projekta, je botroval prvim konkretnim ocenam potreb po prilagajanju in izboljšanju vladajočega stanja in razmer, razkril žarišča, ki hlepijo po konkretnih regulacijskih vzvodih  ter razkril dvoje: potrebo po vzpostavitvi koordinacijskega telesa za regionalno prehrano, ki bi spodbujalo povezovanje pridelovalcev in turističnih delavcev pod skupnim imenovalcem trženja lokalnih proizvodov in nujo po okrepljenem ozaveščanju hotelirjev in gostov o prednostih trajnosti mobilnosti.  

Projekt je financiralo Nemško zvezno ministrstvo za okolje, varovanje narave, gradnjo in jedrsko varnost (BMUB).

 

Okvirni podatki:
Trajanje projekta: 1. 11. 2017 – 31. 3. 2018
Projektni partnerji: CIPRA Francija, CIPRA Italija, CIPRA Nemčija, CIPRA Slovenija

Predstavitev

Image caption: