Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Vozni redi v Alpah 2019

10.05.2019
Image caption:

Ohranimo Alpe za prihodnje generacije!

Alpe so zaradi naraščajoče prometne obremenitve pod vedno večjim pritiskom, zmanjšanje te obremenitve pa je ključno za ohranjanje alpskega okolja in kakovostnega življenjskega prostora tako za ljudi kot tudi za ekosisteme. Aprila letos so ministri alpskih držav na XV. Alpski konferenci potrdili sistem ciljev za uresničitev vizije podnebno nevtralnih in podnebno odpornih Alp do leta 2050. Eden izmed teh ciljev je tudi zmanjšanje odvisnosti od osebnih avtomobilov.

Proti podnebnim spremembam se moramo boriti na vseh ravneh, od mednarodnih organizacij in posameznih držav do lokalnih skupnosti in individualnega vedenja vsakega izmed nas. Ravno izbira avtomobila kot glavnega prevoznega sredstva je ena izmed navad, ki najbolj prispevajo k ogljičnemu odtisu posameznika. Če se namesto tega raje odločimo za javni prevoz, lahko svoj lasten ogljični odtis občutno zmanjšamo, hkrati pa se sprostimo, spoznavamo nove ljudi in uživamo v pokrajinah, ki nam jih ponujajo Alpe!

CIPRA Slovenija že 11. leto zapored izdaja knjižico, ki vsem obiskovalcem slovenskih Alp in bližnje okolice olajša načrtovanje potovanja z najrazličnejšimi načini javnega in trajnostnega prevoza. Z njeno pomočjo lahko na trajnosten način uživamo v izjemni naravni in kulturni dediščini Alp in prispevamo k njenemu ohranjanju tudi za prihodnje generacije!

Veleposlanik Markus Reiterer

Generalni sekretar Alpske konvencije

Preserve the Alps for the future generations!

The burden of the growing transport in the Alps is increasing every year; reducing this burden is crucial for the preservation of the alpine environment and quality living spaces for people as well as ecosystems. In April this year, the XV Alpine Conference, consisting of the ministers of the Alpine countries, has adopted a system of targets to achieve the vision of climate-neutral and climate-resilient Alps by 2050; one of these targets is also the reduction of car-dependency.

Climate change has to be fought on all levels – from the international organizations to the single countries, to the local communities up to the individual behaviour of each of us. The choice of a car as a main transportation mode is indeed one of the habits, which has the greatest impact on the individual carbon footprint. If we decide to use public transport instead, we can reduce our carbon footprint significantly and, at the same time, we can relax, meet new people and experience the beautiful landscape the Alps have to offer!

For the 11th year in a row, CIPRA Slovenia is publishing a booklet, which makes it easier for the visitors of the Slovenian Alps and their immediate surroundings to travel using different modes of public and sustainable transport. With the help of this booklet, we can sustainably enjoy the outstanding Alpine natural and cultural heritage and contribute together to its preservation – for the future generations!

Ambassador Markus Reiterer

Secretary General of the Alpine Convention