Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Mednarodni raziskovalni študentski forum

27.10.2021

LIFE IP CARE4CLIMATE

Integralni projekt LIFE IP CARE4CLIMATE, ki bo s pomočjo ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja ključnih deležnikov spodbudil izvajanje ukrepov, s čimer bo Slovenija dosegla cilje v zvezi z zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov do leta 2020 oziroma 2030.

Več informacij o projektu CARE4CLIMATE najdete na uradni spletni strani.

CIPRA je v okviru projekta izvedla: Mednarodni raziskovalni študentski tabor/forum.

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE 17 IPC/SI/000007) sofinanciran s sredstvi Evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne sprememeb in sredstvi partnerjev projekta.

V zadnjih letih se vse intenzivneje soočamo s posledicami podnebne krize. Prehod v podnebno nevtralno družbo je izziv in obenem tudi priložnost za ustvarjanje boljše prihodnosti za vse. Mlade želimo opolnomočiti in pripraviti na prihajajoče izzive, saj bodo kot bodoči odločevalci in strokovnjaki ustvarjali znanstveno, politično in družbeno podnebno pravično prihodnost.

Z mednarodnim raziskovalnim študentskim taborom bomo oživili prostor za opolnomočenje, izmenjavo mnenj, razpravo, mreženje in kritičen razmislek o trenutnih ukrepih, politikah, metodologiji in praksah prehoda na nizkoogljično družbo oz. življenja znotraj planetarnih zmožnosti. Hkrati bomo krepili zavest o moči posameznika in množice pri reševanju podnebnih in ostalih okoljskih izzivov.

Študentski forum 2023 - Mikrofon podnebju: znanje in kompetence za odzivanje na podnebne spremembe: koliko vode bo še preteklo?

Študentski forum 2022 - Mikrofon podnebju: znanje in kompetence za odzivanje na podnebne spremembe: varstvo biodiverzitete in javno zdravje

Študentski tabor 2021 - Mikrofon podnebju: znanje in kompetence za komuniciranje podnebnih sprememb

2023 - Mikrofon podnebju: znanje in kompetence za odzivanje na podnebne spremembe: koliko vode bo še preteklo?

S Študentskim forumom - Mikrofon podnebju: znanje in kompetence za odzivanje na podnebne spremembe: koliko vode bo še preteklo, ki je potekal med 17. in 19. novembrom 2023 na Filozofski fakuzlteti UL, smo želeli oživiti prostor za opolnomočenje, izmenjavo mnenj, razpravo, mreženje in kritičen razmislek o trenutnih ukrepih, politikah, metodologiji in praksah prehoda na nizkoogljično družbo oz. življenja znotraj planetarnih zmožnosti. Hkrati pa krepiti zavest o moči posameznika in množice pri reševanju podnebnih in ostalih okoljskih izzivov.

Študentje so se v treh dneh v okviru interdisciplinarnih predavanj, delavnic in terenskega ogleda seznanili s kar desetimi različnimimi tematikami navezave vpliva podnebnih sprememb na najrazličnejše oblike in stanja voda. Vse od predikcij, do ekstremnih vremenskih dogodkov in zmanjšanjem poplavne ogroženosti, do vodnih konfliktov v Alpskem prostoru, migracij, taljenja ledenikov ter do vpliva podnebnih sprememb na biodiverziteto oceanov in celinskih voda.

Vabilo in program tabora: Mikrofon podnebju

2022 - Mikrofon podnebju: znanje in kompetence za odzivanje na podnebne spremembe: varstvo biodiverzitete in javno zdravje

S Študentskim forumom - Mikrofon podnebju: znanje in kompetence za odzivanje na podnebne spremembe: varstvo biodiverzitete in javno zdravje, ki je potekal med 14. in 16. oktobrom 2022 na Filozofski fakuzlteti UL, smo želeli oživiti prostor za opolnomočenje, izmenjavo mnenj, razpravo, mreženje in kritičen razmislek o trenutnih ukrepih, politikah, metodologiji in praksah prehoda na nizkoogljično družbo oz. življenja znotraj planetarnih zmožnosti. Hkrati pa krepiti zavest o moči posameznika in množice pri reševanju podnebnih in ostalih okoljskih izzivov.

Študentje so se v treh dneh seznanili s podnebnimi vsebinami na področju zdravja, zelenih površin v mestih, odzivanja biodiverzitete na podnebne spremembe ter ključnih strateških dokumentov s področja javnega zdravja in biodiverzitete.

Vabilo in program tabora: Mikrofon podnebju

Posnetki predavanj: CIPRA YouTube

2021 - Mikrofon podnebju: znanje in kompetence za komuniciranje podnebnih sprememb

Na Mednarodnem raziskovalnem študentskem taboru  Mikrofon podnebju: znanje in kompetence za komuniciranje podnebnih sprememb, ki je potekal med 22.-24. 10. 2021 na Filozofski fakulteti UL, smo zato želeli udeležence opolnomočiti za naslavljanje strokovnih-kariernih-družbenih izzivov, s katerimi se bodo soočali zaradi posledic podnebne krize.

Študentje so se v treh dneh seznanili z različnimi vidiki podnebnih sprememb – od razumevanja samih fizikalnih procesov podnebnih sprememb, oblikovanja in uveljavljanja podnebnih politik in strategij, raziskovalnih metodologij in orodij odločanja do vključevanja gospodarstva, odločevalcev ter civilne družbe v izvajanje ukrepov za blaženje in prilagajanje ter komunikacije podnebnih sprememb.

Vabilo in program tabora: Mikrofon podnebju

Sporočilo za medije: Študenti pogumno komunicirajo podnebne izzive

Posnetki predavanj: CIPRA YouTube

Fotoutrinki s tabora 2021 - Mikrofon podnebju: znanje in kompetence za komuniciranje podnebnih sprememb

Image caption:
shranjeno pod: Podnebne spremembe

YouTube

Image caption: