Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Mednarodni raziskovalni študentski tabor

27.10.2021

LIFE IP CARE4CLIMATE

Integralni projekt LIFE IP CARE4CLIMATE, ki bo s pomočjo ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja ključnih deležnikov spodbudil izvajanje ukrepov, s čimer bo Slovenija dosegla cilje v zvezi z zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov do leta 2020 oziroma 2030.

Več informacij o projektu CARE4CLIMATE najdete na uradni spletni strani.

CIPRA je v okviru projekta izvedla: Mednarodni raziskovalni študentski tabor.

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE 17 IPC/SI/000007) sofinanciran s sredstvi Evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne sprememeb in sredstvi partnerjev projekta.

Mikrofon podnebju: znanje in kompetence za komuniciranje podnebnih sprememb

V zadnjih letih se vse intenzivneje soočamo s posledicami podnebne krize. Prehod v podnebno nevtralno družbo je izziv in obenem tudi priložnost za ustvarjanje boljše prihodnosti za vse. Mlade želimo opolnomočiti in pripraviti na prihajajoče izzive, saj bodo kot bodoči odločevalci in strokovnjaki ustvarjali znanstveno, politično in družbeno podnebno pravično prihodnost.

Z mednarodnim raziskovalnim študentskim taborom bomo oživili prostor za opolnomočenje, izmenjavo mnenj, razpravo, mreženje in kritičen razmislek o trenutnih ukrepih, politikah, metodologiji in praksah prehoda na nizkoogljično družbo oz. življenja znotraj planetarnih zmožnosti. Hkrati bomo krepili zavest o moči posameznika in množice pri reševanju podnebnih in ostalih okoljskih izzivov.

Vabilo in program tabora: Mikrofon podnebju

Sporočilo za medije: Študenti pogumno komunicirajo podnebne izzive

Posnetki predavanj: CIPRA YouTube

Fotoutrinki s tabora

Image caption:
shranjeno pod: Podnebne spremembe

YouTube

Image caption: