Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Počakaj na bus

25.02.2019

 

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

Trajanje operacije: januar 2019 – junij 2021

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občina Bled, Občina Jesenice, Mestna občina Kranj, Občina Naklo, Občina Radovljica, Občina Tržič, Turizem Bohinj, CIPRA Slovenija

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 272.883,05 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 187.405,25 € (85 %)   

Opis operacije: 

Namen operacije je pilotno vzpostaviti in zagotoviti trajnostno mrežo 26  kvalitetnih avtobusnih postajališč in 1 parkiriščem  vključno z izvedbo osveščevalnih akcij za prebivalstvo in deležnike  o pomenu trajnostne mobilnosti ter priporočili za večjo uporabo javnega prevoza v 6 občinah LAS GK (Bled, Jesenice, MO Kranj, Naklo, Radovljica, Tržič).

Cilji operacije: 

  • vzpostavitev mreže 26 kvalitetnih avtobusnih postajališč (z 1 parkiriščem v 6 občinah),
  • vzpodbuditi prebivalstvo in deležnike k uporabi trajnostnega transporta,
  • z razvojem trajnostne mobilnosti zagotoviti večjo uporabo javnega prevoza.

Aktivnosti operacije:

  • vodenje in promocija,
  • naložbe v avtobusna postajališča na območju 6 občin (26 postaj in 1 parkirišče),
  • zagon in trajnost mreže kvalitetnih avtobusnih postajališč z ukrepi za trajnostno mobilnost.

Rezultat operacije: 

zagon mreže kvalitetnih avtobusnih postajališč z ukrepi za trajnostno mobilnost.

Koristne povezave:

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP

Povezava na spletno stran PRP

Povezava na spletno stran LAS Gorenjska košarica 

Naklo, foto: Matjaž Dovečar
Image caption:
Naklo, foto: Matjaž Dovečar
Image caption: