Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Hitro s kolesom

06.07.2020
Zagon mreže izposojevalnic koles Gorenjska.bike
Image caption:
Zagon mreže izposojevalnic koles Gorenjska.bike

Sklad: ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj

Trajanje operacije: januar 2019 – junij 2021

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občina Bled, Občina Jesenice, Mestna občina Kranj, Občina Naklo, Občina Radovljica , Občina Tržič, CIPRA

 

 

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 533.582,88 €, od tega vrednost ESRR 249.991,60 € (80 %)
Opis operacije: 
Z vzpostavitvijo mreže izposoje koles v 6 občinah območja LAS bomo prispevali k razvoju trajnostne mobilnosti in spreminjanju navad prebivalstva v smeri  večje uporabe nizkoogljičnega transporta in javnega prevoza. Le to bo prispevalo k ohranitvi okolja, zmanjševanju CO2 in ohranitvi biodiverzitete na v urbanih naseljih, hkrati pa bo z novimi storitvami trajnostnega transporta prispevala tudi k razvoju trajnostnih zelenih delovnih delovnih mest.
Cilji operacije:

vzpostavitev prve regijske mreže izposoje koles v urbanih naseljih 6 občin,
preko ozaveščevalnih akcij vzpodbuditi prebivalstvo in deležnike k uporabi trajnostnega transporta (koles) v posamičnem kraju in za prevoz do drugih urbanih naselij ter postaj javnega prometa,
priporočila za nadaljnji razvoj mreže izposoje koles in priporočil za šole zagotovili nadaljnji razvoj regijske mreže izposoje koles.
Aktivnosti operacije:
vodenje in promocija,
naložbe v info točke za izposojo koles, ki bodo osnova za zagon delovanja mreže izposoje koles,
naložbe v opremo – mrežo izposoje koles,
izgrajena infrastruktura za mrežo izposoje koles na območju 6 občin (14 postaj),
zagon mreže z akcijami za osveščanje prebivalstva o pomenu trajnostne mobilnosti,
pripravljena bodo priporočila za šole (za 6 okolišev v 6 občinah partnericah),
študija za razvoj mreže izposoje koles na območju LAS.
Rezultat operacije:
mreža izposoje koles na območju LAS.
Koristne povezave:
Evropska kohezijska politika v Sloveniji
Evropski sklad za regionalni razvoj

Image caption:

Druge informacije